HR-DAPA-389 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula 1955.-1965. Sumarni inventar

Autor(i)

  • Gordan Grzunov Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

Savez komunista, društveno-politička organizacija, Pula, Istra, arhivski fond

Sažetak

Fond Državnog arhiva u Pazinu HR-DAPA-389 Kotarski komitet SKH Pula (1955-1965) sadrži gradivo nastalo djelovanjem Kotarskog komiteta SKH Pula tijekom cijelog perioda njegova djelovanja između 1955. i 1965. godine. Sjedište Komiteta je bilo u Puli, a teritorijalna mu je nadležnost obuhvaćala područje Kotara Pula koji se prostirao preko cijelog hrvatskog dijela Istre. Bio je odgovoran za nadzor i usmjeravanje rada svih općinskih komiteta SKH, a putem njih i svih osnovnih organizacija i članova SKH na svom području. U sumarnom inventaru fonda se na razini fonda daju opće informacije o arhivskom gradivu i stvaratelju fonda, uključujući i sažeti prikaz povijesti KPH/SKH s naglaskom na zbivanja u Istri i na razdoblje djelovanja stvaratelja te opis povijesti samog gradiva, dok se opisima nižih razina (serija) podrobnije razrađuju podaci o pojedinim cjelinama gradiva. Niže jedinice fonda oblikovane su u skladu s tijelima Komiteta koja su stvarala gradivo. Tako je fond podijeljen na sedam cjelina (serija): Komitet i njegova zastupnička i izvršna tijela, Organizacijsko-instruktorski odjel, Kadrovska komisija, Ideološka komisija, Agitacijsko-propagandna komisija, Evidencije i statistika i Financije. Ukoliko su to prvobitni red ili sadržaj gradiva zahtijevali, serije su dodatno podijeljene na još niže jedinice. Sačuvanost pojedinih dijelova gradiva nije idealna, međutim, ukupno gledajući, može se reći da je zadovoljavajuća. Zbog zaštite osobnih podataka dio je gradiva privremeno nedostupan. Gradivo je u potpunosti pisano na papiru različite kvalitete, hrvatskim jezikom i najčešće strojopisom. Kao najviše tijelo SKH na području Istre u svom vremenu KK SKH Pula nam je ostavio gradivo koje je važan izvor podataka o radu tog komiteta, ali i neizostavan i nenadomjestiv izvor informacija o djelovanju te društveno-političke organizacije u cjelini na području Istre u razdoblju 1955. – 1965. godine.

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala