Nikoloza (Nicolosa) Borsa, Ivan (Giovanni) Olini i ostale relikvije. Arhivsko gradivo župnog ureda Vodnjan (8,39; 8,40; 8,41; 8,42). Transkripcija i regesta

Autor(i)

  • Biserka Budicin Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

časna majka Nikoloza (Nicolosa) Borsa, župnik Ivan (Giovanni) Olini, samostani sv. Ane, sv. Ivana Lateranskog i sv. Lovre, čudesa

Sažetak

Transkribirano gradivo vlasništvo je župnog ureda u Vodnjanu. Riječ je o četiri knjižice koje sadrže spise koji su nastali u rasponu od 15. do 20. stoljeća. Sve su one evidentirane u Inventaru arhivsko-registraturne građe župnog ureda Vodnjan koji su 1976. god. izradili Jakov Jelinčić i Ivan Grah pod oznakama 8,39, 8,40, 8,41 i 8,42, odnosno: Dignan mj 1,2,3 i Dignano 4.
Gradivo možemo podijeliti u tri cjeline:
1. Relikvije iz samostana sv. Lovre u Veneciji;
2. Nikoloza (Nicolosa) Borsa;
3. Ivan (Giovanni) Olini.
Prvu cjelinu čini svežanj gradiva označen sa signaturom 8,39 i govori o pronalasku tijela svetaca/relikvija: sv. Pavla i sv. Kandide u opatiji sv. Lovre u Veneciji, te o postupanju sa svim relikvijama iz spomenute opatije u vrijeme trajanja radova u objektu u kojem su bile smještene. Među njima je i prijepis isprave pape Bonifacija IX. iz 15. stoljeća, popis redovnica i obraćenica iz 1806. godine, odobrenja papa Pia VI. i VII. iz 18. i početka 19. st. i svjedočanstvo o čašćenju relikvija u Veneciji 1617. godine. Druga se cjelina može podijeliti na život i djelovanje blažene Nikoloze (Nicolosa) Borse, potom na svjedočanstva o ozdravljenjima pomoću relikvije i molitvama upućenih Nikolozi (Nicolosa) Borsi i, na kraju, na prisege i popisi časnih sestara. Zapise o ozdravljenjima zahvaljujući blaženoj Nikolozi (Nicolosa) Borsi, kako o njenom redovničkom životu, tako i svjedočanstva o ozdravljenjima nalaze se u arhivskoj jedinici označenoj s 8,40 i 8,41. U jedinici označenoj 8,40 nalaze se prijepisi i izvornici spisa i nisu poredani kronološki. U jedinici 8,41 nalaze se prepisani zapisi iz jedinice 8,40. Šimun Anton (Simon Antonio) Rota ih je pronašao u samostanu sv. Ane, razasute posvuda; sakupio ih i u jedinici 8,41 prepisao ih 1795. god. kronološkim redom. Ti zapisi, ipak, nisu doslovno prepisani nego je prepisivač interpretirao zapisani tekst. Nakon toga slijedi zapis o tome kako su tijela svetaca došla u Vodnjan, te još dva svjedočanstva o čudima Nikoloze (Nicolosa) Borse. Raspon godina zapisa je od 1473. do 1920. godine. Prisega časnih sestara ima 32 komada u jedinici 8,40. Pisane su na pergameni. Dimenzije koje su navedene u regestama treba smatrati okvirnima, budući da su komadići pergamene nepravilno odrezani. Raspon godina sačuvanih prisega je od 1473. do 1554. Popis redovnica koje su 1519. prešle iz samostana sv. Ivana Lateranskog u samostan sv. Ane nalaze se u jedinici 8,40, a popisi redovnica i obraćenica iz 1806. godine nalaze se u jedinici 8,39. Tu se još nalaze odobrenja papa Pia VI. i VII. iz 18. i početka 19. st. kao i prijepis isprave pape Bonifacija iz listopada 1400. godine. Treću cjelinu naslova Ivan (Giovanni) Olini čini svjedočanstvo o ozdravljenju djevojčice Antonije Marije Tereze (Antonia Maria Teresa) Suman 1795. godine. Gradivo je uglavnom pisano na talijanskom jeziku; nešto manje ima spisa na latinskom. Ipak, potrebno je istaknute česte slučajeve (pogotovo u zapisima svjedočanstava iz jedinice 8,40) pojave mletačkog idioma, iako ne uvijek i svugdje, pa čak ni u istom tekstu. U spomenutim zapisima se još nailazi na rečenice bez interpunkcije i, za današnji standardni talijanski jezik, netočnan pravopis (pišu razgovornim jezikom, nepravilno korištenje velikih i malih početnih slova), akcentuaciju i abrevijaciju, u što se gotovo nije interveniralo. Svi su dokumenti u rukopisu, pisani su latinicom mahom na papiru i manji broj na pergamenama. Gradivo je podjednako uvezano u meke i polutvrde korice. Mekane uveze imaju jedinice 8,41 i 8,42, a 8,39 ima polutvrdi uvez presvučen tkaninom na kojem su vidljiva mehanička oštećenja. Isto tako jedinica 8,40 ima polutvrdi uvez koji je presvučen pergamenom te su i na njemu prisutna mehanička i oštećenja uzrokovana vlagom. Zapisi su u cijelosti sačuvani i čitki. Cjelokupno gradivo je prljavo. Na dijelu gradiva vidljiva su mehanička oštećenja u vidu iskrzanih rubova listova, olabavljenog uveza i oštećenih korica. Vidljiva su još i oštećenja uzrokovana biološkim uzročnicima (kukci i glodavci). Gradivo u arhivskim jedinicama 8,41 i 8,42 ima izvornu paginaciju, dok preostale dvije jedinice nemaju. Spisi iz 8,39 označeni su brojevima olovkom crvene boje i vjerojatnije su novijeg datuma. Numerirani su samo oni listovi/stranice na kojima se nalaze zapisi. U 8,40 postoje dvije oznake na svakom spisu. Pretpostavljamo da je jedne zapisao Šimun Anton (Simon Antonio) Rota prilikom sređivanja, a prije prepisivanja, a druge su oznake pisane običnom olovkom jednake onima spomenutima za jedinicu 8,39. Osim spisa i svaki svežanj ima dvostruku oznaku za arhivsku jedinicu. Ove koje koristimo – 8,39; 8,40; 8,41 i 8,42 – dodijelili su Jakov Jelinčić i Ivan Grah prilikom popisivanja gradiva župnog arhiva u Vodnjanu 1976. god., kada je izrađeno i obavijesno pomagalo Inventar arhivskoregistraturne građe župnog ureda Vodnjan. No, nailazimo i na starije oznake za svaku jedinicu, a one su: za 8,39 – Dignano 4; za 8,40 – Dignano mj 2; za 8,41 – Dignan mj 1; a za 8,42 – Dignan mj 3.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala