Sumarno-analitički inventar fonda Feudalna uprava Svetvinčenat (Giurisdizione feudale di San Vincenti) 1687/1815 [1816/1817.1834‒1838]

Autor(i)

  • Danijela Doblanović Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

feudalna uprava, kaštel, kapetan, kancelar

Sažetak

Na temelju fragmentarno sačuvanog gradiva (za pretpostaviti je da je dio gradiva stradao u požaru u svetvinčentskom kaštelu za vrijeme Drugog svjetskog rata) autorica je pokušala uspostaviti prvobitni red i, na temelju dostupnih podataka, rekonstruirati upravnu povijest Svetvinčenta u razdoblju mletačke uprave te narednih uprava do 1813. godine. Fond je podijeljen na jedanaest cjelina (serija) pomoću kojih se pokušala dati slika onodobne uprave: Zapisnici sjednica, Popisi stanovništva, Građanski postupak, Kazneni procesi, Izvanparnični slučajevi, Zapljene, Procjene šteta, Zalozi, Crkvena potraživanja, Okružnice i dopisi i Ostalo. Prije konačnog sređivanja fonda Feudalne uprave Svetvinčenat, odvojeno je gradivo bilježnika Svetvinčenta, iako je u manjim mjestima poput ovoga, ulogu bilježnika obavljao kancelar, a čiji se spisi nalaze u ovome fondu. Iako je gradivo nepotpuno i fragmentarno sačuvano, gradivo Feudalne uprave Svetvinčenat, kao i gradivo Bilježnika Svetvinčenta, istraživačima može ponuditi odgovore na mnoga pitanja u svezi s životom tog vremenskog razdoblja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2009-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala