Upravno osoblje u gradu Puli od 17. do 18. stoljeća

Autor(i)

  • Slaven Bertoša

Sažetak

Na temelju detaljne analize gradiva koje se odnosi na puljske matične knjige (pohranjene u Državnom arhivu u Pazinu) autor je iznio dragocjene podatke o nazočnosti upravnog osoblja u gradu. Ono je u Puli bilo mnogobrojno, pa je značajno pridonijelo intenzivnijem društvenom životu najjužnijega istarskoga grada. Pulom su upravljali mletački knezovi-providuri koji su živjeli u svojoj palači u gradu. Dvor puljskog kneza-providura okupljao je vrlo veliki broj činovnika. Osim njih, tu su se nalazili i čuvari – providura osobno, te njegovih službenika. Nerijetko se radilo o ljudima koji su imali svoje zanimanje, ali su se u određenom razdoblju svojeg života stavili u službu na providurovu dvoru. S obzirom da su providuri bili privremeni, tj. nakon završetka službe vraćali su se u Veneciju, tako su i ljudi iz njihova okruženja nakon konca službe uglavnom odlazili iz Pule. Zbog toga ne predstavljaju gradsko stanovništvo u punom smislu riječi, već samo sloj ljudi koji je u gradu boravio kraće ili duže vrijeme. Iz bogatoga gradiva matičnih knjiga Pule možemo doznati njihova imena, mjesto iz kojeg su došli u Pulu, zanimanje, dob (ukoliko su umrli u Puli) i sl. Ipak, manji broj pripadnika ovog sloja odlučio je u Puli ostati nakon što se brakom vezao za lokalne žiteljke. U tim slučajevima matice spominju i njihovu djecu koja su se rodila i koja su krštena (eventualno i krizmana) u Puli.

##submission.downloads##

Objavljeno

2007-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci