Statut Svetvinčenta

Autor(i)

  • Angelo Ciuffardi

Sažetak

U prvom dijelu rada autor opisuje razvoj istarske historiografije od 19. st. do danas, s posebnim osvrtom na izdanja statuta istarskih gradova. Potom ocjenjuje značenje Statuta Svetvinčenta, posebno s obzirom na činjenicu da je to jedini statut o nekom feudalnom dobru u Istri. Autor je jedan primjerak Statuta pronašao u privatnom arhivu Grimani. Nakon opisa rukopisa govori se o načinu donošenja Statuta, te o njegovim osobinama s povijesnog i pravnog gledišta. U Statutu se isprepliću odnosi između feudalca kojega zastupa kapetan i seoske zajednice na čelu sa županom koja ima određenu (ograničenu) samoupravu. U njemu se npr. uređuje gospodarski život zajednice u od-nosu prema feudalcu, odnos prema Crkvi, naputci građanske i kaznene prirode za rješavanje sporova na lokalnoj razini. Na kraju autor donosi nekoliko primjera konkretnih presuda koje su unesene u Statut.

##submission.downloads##

Objavljeno

2001-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci