Nekoliko glagoljskih isprava iz Novigrada

Autor(i)

  • Dražen Vlahov

Sažetak

U ovom prilogu autor objavljuje pet glagoljskih isprava - četiri oporuke i jednu potvrdu o podmirenju samostanskog duga. Sve isprave nastale su u 16. st. Čuvaju se u Državnom arhivu u Pazinu u arhivskom fondu Stare općine Novigrad (Novigradska kancelarija). Nakon uvodnih napomena autor daje kraću analizu sadržaja isprava i ukazuje na mogućnost njihova korištenja kao povijesnog vrela za povijest općine Novigrad, te za povijest glagoljskog pisma u Istri. Potom objašnjava na koji je način obavio prijepis s glagoljskog na latinsko pismo. Na kraju donosi transliterirani tekst isprava, iza kojih daje osnovne grafijske karakteristike pisma i predlaže reprodukcije isprava.

##submission.downloads##

Objavljeno

2001-02-02