O časopisu

Časopis World of Health službeni je časopis Fakulteta zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci, te objavljuje radove zdravstvene tematike. Časopis je otvoren svim znanstvenicima i stručnjacima iz područja medicine i zdravlja te autorima koji nisu iz područja zdravstva , ali rukopis koji žele objaviti u području je zdravlja i zdravstva.

World of Health is the official journal of the Faculty of Health Studies, University of Rijeka, which publishes articles related to health topics. The journal is open to all medical and health scientists and professionals, as well as to the authors who are not  in the health care field, but the manuscript they wish to publish deals with health and health care.

Trenutni broj

Svezak 6 Br. 1 (2023): World of Health
Naslovnica WoH 2023(6)
Objavljeno: 2023-12-22

Uvodnik

Pregledaj sve brojeve