hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, No.38 November 1995.

Professional paper

Milan Sufflay kao paleograf i diplomatičar

Stjepan Antoljak

Fulltext: pdf (9 MB), Croatian, Pages 133 - 148 , downloads: 427 *

Abstracts
odnosi na pomoćne povijesne znanosti, pa autor iscrpno prikazuje godine studija u Zagrebu i Beču, kao i poslove što ih je Sufflay obavljao zajedno s T. Smičiklasom na izdavanju Diplomatičkog zbornika, posebno rad u Budimpešti. Nadalje, donosi brojne detalje o imenovanju, radu i prestanku rada M. Èufflaya kao profesora pomoćnih povijesnih znanosti u Zagrebu te političke implikacije s tim povezane. Autor zatim analitički prikazuje gotovo sve radove M. Èufflaya s područja diplomatike, kronologije i latinske paleografije, nadalje odnose s Mađarima, posebice s L. Thallóczyjem te stajališta M. Èufflaya o problemu tzv. pacta conventa. Osim navedenoga,
prikazuje i Èufflayev rad na izvorima za povijest Albanije.

Keywords
Milan Sufflay; paleograf; diplomatičar

Visits: 644 *