Skoči na glavni sadržaj

Savjet Hrčka

Prepoznajući potrebu da urednici, izdavači te šira istraživačka, akademska i stručna javnost aktivno sudjeluju u raspravama i odlučivanju o statusu i smjeru razvoja Hrčka, Srce je 21. rujna 2023. imenovalo peti saziv Savjeta Hrčka.

Zadaće i način rada Savjeta definirani su Pravilnikom hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

Članovima Savjeta imenovani su:

  • doc. dr. sc. Drahomira Cupar, Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti / zamjenica glavne i odgovorne urednice časopisa Libellarium
  • Iva Grabarić Andonovski, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet / urednica časopis Food Technology and Biotechnology, imenovana predstavnica Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju - ZNAK
  • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  • doc. dr. sc. Ivica Papa, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije / urednik časopisa Croatian Journal of Forest Engineering
  • prof. dr. sc. Daria Pašalić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet / uredničko vijeće časopisa Biochemia Medica
  • mr. sc. Sonja Pigac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, imenovana predstavnica
  • Ivana Prosinečki, Ministrastvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju – imenovana predstavnica

Mandat članova Savjeta traje dvije godine od dana imenovanja.

Zapisnici sa sjednica Savjeta Hrčka javno su dostupni putem wiki stranica Srca.