Skoči na glavni sadržaj

Kriteriji za uvrštavanje i preporuke za uredništva časopisa u sustavu Hrčak

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak je sustav koji, uz ulogu središnjeg portala za pristup znanstvenim i stručnim časopisima te časopisima za popularizaciju znanosti i kulture, omogućava uredništvima časopisa uređivanje časopisa i objavu cjelovitih tekstova u otvorenom pristupu. Hrčak promovira i potiče načela otvorenog pristupa, stoga se u Hrčak uvrštavaju samo časopisi koji omogućavaju otvoreni pristup cjelovitim tekstovima svojih radova.

Zaprimljeni zahtjevi za uvrštavanjem časopisa u Hrčak razmatraju se sukladno Kriterijima za uvrštavanje i preporukama za uredništva časopisa u sustavu Hrčak. Kriterije uvrštavanja časopisa u Hrčak donio je Savjet Hrčka. Kriteriji se primjenjuju tijekom prosudbe prijava novih časopisa u Hrčak nakon 15.05.2017. godine.

Trenutna verzija kriterija (v2.1) primjenjuje se od 01.04.2023.

Obavezni kriteriji za uvrštavanje časopisa u Hrčak

 1. Otvoreni pristup
  Časopis mora aktivno provoditi politiku otvorenog pristupa cjelovitim tekstovima objavljenih radova i drugim povezanim sadržajima objavljenim u časopisu.
  1. Izdavač/uredništvo se prijavom u Hrčak obvezuje da će od trenutka uvrštavanja u Hrčak cjelovite tekstove objavljenih radova i druge povezane sadržaje objavljivati u otvorenom pristupu.
  2. Ako časopis objavljuje radove na mrežnim stranicama, sav sadržaj posljednjeg sveščića mora biti u otvorenom pristupu.
  3. Ako časopis ima mrežne stranice na kojima nisu objavljeni cjeloviti tekstovi radova, na stranicama časopisa mora biti objavljena izjava o otvorenom pristupu.
 2. Povezanost s Republikom Hrvatskom
  Časopis mora imati jasnu poveznicu s Republikom Hrvatskom, odnosno s hrvatskim jezikom, a što dokazuje ispunjavanjem barem jednog od uvjeta:
  1. jedan od izdavača/nakladnika ima sjedište na području Republike Hrvatske,
  2. časopis izdaje registrirana organizacija/udruga hrvatske dijaspore,
  3. izdavač/nakladnik ima ugovor o suradnji na izdavanju predmetnog časopisa (uz navođenje naziva časopisa) sa znanstvenom ili akademskom ustanovom u Republici Hrvatskoj,
  4. časopis objavljuje radove na hrvatskom jeziku, te sveščić kojeg uredništvo dostavi timu Hrčka na uvid prilikom ispunjavanja obrasca za Prijavu novog časopisa mora u cijelosti biti (i) na hrvatskom jeziku.
 3. Spremnost na prvu objavu
  Časopis mora imati najmanje jedan završen broj koji ispunjava sve kriterije uvrštavanja, spreman za objavu na Hrčku. Broj ne može obuhvaćati isključivo izlaganja sa skupova.
 4. Uredništvo
  Uz urednike, časopis mora imati i urednički odbor koji se sastoji od članova iz različitih ustanova. Časopisi čiji su urednici studenti mogu imati i sve članove uredništva iz iste ustanove.
  Informacije o sastavu uredništva moraju biti objavljene na javnoj mrežnoj stranici časopisa ili, ako časopis nema mrežnu stranicu, objavljene u časopisu i vidljive iz dostavljene dokumentacije.
 5. Upute za autore
  Časopis mora imati upute za autore.
  Upute za autore moraju biti objavljene na javnoj mrežnoj stranici časopisa ili, ako časopis nema mrežnu stranicu, objavljene u časopisu i vidljive iz dostavljene dokumentacije, a moraju sadržavati minimalno:
  • smjernice za tehničko oblikovanje rada
  • upute za navođenje literature
  • kodeks ponašanja koji sadrži relevantne informacije o povlačenju i ispravljanju radova, etičke smjernice, način rješavanja sukoba interesa i sl.
  • uvjete korištenja sadržaja časopisa odnosno licenciju pod kojom se objavljuju radovi.
 6. Politika recenziranja
  Časopis mora imati jasnu politiku recenziranja radova te provoditi recenziju svih znanstvenih i stručnih radova (izvornih znanstvenih, prethodnih priopćenja, stručnih, preglednih i kategorija proizašlih iz njih ili ekvivalentnih njima ovisno o znanstvenom području, polju i grani).
  Politika recenziranja mora biti objavljena na javnoj mrežnoj stranici časopisa ili, ako časopis nema mrežnu stranicu, objavljena u časopisu i vidljiva iz dostavljene dokumentacije.
 7. Kategorizacija radova
  Časopis mora osigurati jasnu kategorizaciju objavljenih recenziranih radova.
  Za recenzirane radove podatak o kategorizaciji rada treba biti objavljen i u zaglavlju svakog rada.
 8. Podatci o radovima
  Časopis mora osigurati da se za svaki objavljeni recenzirani rad objavljuju sljedeći podatci:
  • kategorija rada
  • DOI (za časopise koji ga dodijeljuju radovima)
  • imena autora i njihovih afilijacija (obavezno se navodi pravni subjekt s kojim je autor ugovorno povezan tijekom istraživanja, a ako nema ugovorne obaveze onda grad i država autora)
  • naslov
  • sažetak
  • ključne riječi
  • popis korištene literature na kraju rada
  • licencija pod kojom je objavljen rad.
 9. Impresum
  Časopis mora imati impresum.
  Impresum mora biti objavljen na javnoj mrežnoj stranici časopisa ili, ako časopis nema mrežnu stranicu, objavljen u tiskanoj inačici časopisa i priložen dostavljenoj dokumentaciji, a mora sadržati minimalno:
  • podatke o nakladniku / izdavaču
  • podatke o uredništvu
  • podatke o učestalosti izlaženja
  • ISSN
  • licenciju pod kojom se radovi objavljuju.

Preporuke

U nastavku su navedene preporuke za časopise. Ako časopis u trenutku prijave ne ispunjava navedene preporuke, one se pri uvrštavanju navode kao smjernice za poboljšavanje uređivačke politike časopisa.

 1. Poželjno je da časopis ima e-ISSN broj koji se može zatražiti od ISSN ureda (http://www.nsk.hr/obrazac-issn/).
 2. Poželjno je da časopis objavljuje radove sukladno međunarodno prihvaćenim kriterijima znanstvenog izdavaštva (npr. ICMJE, COPE, STM, IEEE, WAME, CONSORT, CIOMS i dr.) i to deklarira na svojim mrežnim stranicama i dokumentima.
 3. Poželjno je da članovi uredništva časopisa budu ne samo iz različitih ustanova, nego i iz različitih gradova i zemalja.
 4. Poželjno je da časopis osim uredništva ima i međunarodni urednički odbor.
 5. Poželjno je da časopis ima jasno deklariranu politiku povlačenja (engl. retraction) objavljenih radova.
 6. Poželjno je da časopis ima javno objavljene dokumente s razradbom pojedinih elemenata uređivačke politike, kao što su upute za recenzente, obrazac za recenzente, dokument o izdavačkoj etici, tehničke upute za oblikovanje rada i dr.
 7. Poželjno je da časopis ima proceduru i u pisanom obliku, uređena i opisana prava intelektualnog vlasništva s čitateljima, autorima, izdavačem i nakladnikom.
 8. Poželjno je da časopisi koji provode recenzijski postupak uz radove objavljuju datum zaprimanja i datum prihvaćanja rada za objavu.
 9. Preporuča se korištenje Creative Commons (CC) licencija za definiranje otvorenoga pristupa sadržaju časopisa.

Dokument: Kriteriji za uvrštavanje i preporuka za uredništva časopisa u sustavu Hrčak (31. ožujka 2023.).
Kriteriji su dorađeni temeljem Zapisnika 5. sjednice Savjeta Hrčka održane 2. ožujka 2023..