hrcak mascot   Srce   HID

Polemos: Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.VI No.11-12 December 2003.

Original scientific paper

Davor Marijan: “Jedinstvo” – Posljednji ustroj JNA

Davor Marijan

Fulltext: pdf (590 KB), Croatian, Pages 11 - 47 , downloads: 7.044 *

Abstracts
Tema rada je posljednji preustroj Jugoslavenske narodne armije “Jedinstvo” iz razdoblja 1987. – 1990. Za razliku od prijašnjih ustroja JNA, “Jedinstvo” je rađeno prema kriteriju aktualnog stanja u SFRJ. Glavni arhitekt bio je admiral flote Branko Mamula koji je u vrijeme svog ministrovanja uspio osporiti koncepciju ONO i DSZ, marginalizirati udio socijalističkih republika u sustavu obrane i staviti pod nadzor Armije Teritorijalnu obranu. Postigao je stupanj centralizacije oružanih snaga kakav je Armija imala do kraja 1960-ih godina. U radu su dati osnovni podaci o ustroju vojišta, sustavu vođenja i zapovijedanja te doktrini “bitke u prostoru”. Konačan zaključak jest da je plan “Jedinstvo” inicijalno predstavljao pripremu za nasilno održanje Jugoslavije da bi se kasnije pretopio u pokušaj realizacije projekta velike Srbije.

Keywords
Ključne riječi: Jugoslavija; JNA; oružane snage; vojna doktrina

[English]

Visits: 8.389 *