hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna ekologija: Journal for Environmental Thought and Sociological Research, Vol.18 No.1 March 2009.

Original scientific paper

OSNOVNA OBILJEŽJA MEDIJSKE KOMUNIKACIJE U DEMOKRATSKOJ KULTURI

Ivana Čerkez ; Hrvatski sabor, Služba za odnose s javnošću

Fulltext: pdf (146 KB), Croatian, Pages 28 - 45 , downloads: 3.752 *

Abstracts
U tekstu se analizira proces medijske komunikacije u demokraciji s posebnim osvrtom na političku komunikaciju. Pritom se polazi od različitih teorijskih objašnjenja o odnosima medija i politike. Izdvajaju se tri osnovne uloge medija u političkoj komunikaciji: informativna uloga, uloga korektiva vlasti i posrednička uloga. Politika s druge strane obavlja posao čije konzekvence predstavljaju obvezu za društvo, dok su mediji posrednici koji informiraju javnost o političkim odlukama. Komunikacijski odnosi u današnjem suvremenom društvu određuju funkcioniranje demokracije u tom društvu. Bez kompatibilnosti u komunikacijskim odnosima između društva i političke elite, bez informirane javnosti i otvorenosti za javnu komunikaciju nema ni demokratskog društva u pravom smislu te riječi. Na temelju prikazanih pokazatelja potvrdit ćemo tezu da mediji i politika, bez obzira što imaju značajan utjecaj jedni na druge, u komunikaciji ovise jedno o drugome i nalaze se u stalnom procesu međusobnog prožimanja.

Keywords
demokracij; komunikacija; mediji; politika; javnost

[English] [German]

Visits: 4.482 *