hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski Vjesnik / Econviews : Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues, Vol.XXIII No.1 Srpanj 2010.

Stručni rad

Sustav planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna i model upravljanja resursima obrane (DRMM)

Davor Čutić

Puni tekst: pdf (828 KB), Hrvatski, Str. 262 - 273 , preuzimanja: 434 *

Sažetak
Sustav planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna Ministarstva obrane Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu: SPPIIP) je temeljni sustav strateškog upravljanja resursima obrane kojim se vrši efikasna i
racionalna raspodjela raspoloživih resursa sukladno ciljevima nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.
Ovaj sustav uspostavlja načela transparentnosti i demokratskog upravljanja resursima obrane uvažavajući
specifičnosti obrambenog sustava. SPPIIP omogućava donošenje odluka temeljem potpunih informacija o
alternativama te odabir najekonomičnijeg i najefikasnijeg načina ostvarenja cilja. On objedinjava strateški
plan, program i proračun. Sastoji se od četiri kontinuirane, nezavisne i međusobno povezane faze: planiranje,
programiranje i izrada i izvršenje proračuna. Procesi faza SPPP-a su dinamički i ciklički. Uz SPPIIP razvijen
je Model upravljanja resursima obrane (Defense Resources Management Model - DRMM, u daljnjem
tekstu MURO) - analitički alat za potporu donošenja odluka u SPPIIP-u. MURO je složeni kompjuterski
model koji prikazuje grafičke i tabelarne prikaze u višegodišnjem razdoblju. Model razmatra tri područja:
sposobnost snaga, troškove i obrambene programe. Svrha modela je analiza troškova i sposobnosti te analiza
kompromisa i ostvarivosti odnosno koliko su programi osjetljivi na fiskalna kretanja u sferi proračuna MO
kroz višegodišnji ciklus do završetka određenog projekta. Rezultati analiza lako su razumljiva podloga za
donošenje odluka. SPPIIP i MURO međusobno su neovisni sustavi, ali se dobro nadopunjuju. SPPIIP koristi
MURO u projektiranju i raspodjeljivanju resursa sukladno postavljenjim ciljevima. Kvaliteta MURO ovisi
o količini i kvaliteti podataka unesenih u bazu. MURO se može koristiti kao podloga za neovisno donošenje
važnih strateških odluka i namijenjen je pružanju odgovora na niz pitanja iz područja strukture snaga,
borbene spremnosti, ravnoteže snaga, potrebama za osobljem određenog profila. Analitičari vojnih snaga
koriste rezultate MURO -a kako bi donosiocima odluka pojasnili ključna pitanja vezana uz strukturu snaga.
Svi rezultati modela moraju biti analizirani u suradnji s vojnim stručnjacima odgovarajućeg profila znanja i
sposobnosti, ali imajući pritom na umu ograničenost modela.

Ključne riječi
SPPIIP; MURO; DRMM; troškovi MO; proračun MO

[Engleski]

Posjeta: 623 *