hrcak mascot   Srce   HID

Acta turistica nova


 
 
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
ISSN 1846-4394 (Tisak)
UDK: 338.48
Kontakt: UTILUS, Visoka poslovna škola s pravom javnosti
Ul. grada Mainza 21, 10000 Zagreb, Croatia
Tel/Fax: +385 (0)1 24 42 595
E-mail: atn@utilus.hr, utilus@utilus.hr
Email:
Url: http://www.utilus.hr
Izdavač: Utilus visoka poslovna škola
  Zagreb, Ivana Trnsoka 3
  http://www.utilus.hr/
 
Upute za autore (24 KB)

ACTA TURISTICA NOVA je časopis koji izlazi simultano na hrvatskom i engleskom jeziku dva puta godišnje. Namjera časopisa je prije svega da pomogne ostvariti misiju Visoke poslovne škole UTILUS, specijalizirane za turistički i hotelski menadžment da pruži potporu kvalitetnom školovanju kadrova u turizmu. ATN nastoji znanstveno argumenitano raspravljati o turizmu i otvara prostor svim svojim suradnicima, stručnjacima i znanstvenicima za objavljivanje radova i znanstvenih rasprava u području turizma. Uredništvo časopisa čine domaći i inozemni turistički stručnjaci i znanstvenici.

Recenzija: bez recenzije

Prva godina izlaženja: 2007

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Arhitektura i urbanizam; Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; Društvene znanosti; Filozofija; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija;

Uključen u Hrčak: 24. 7. 2008.

Prava korištenja: Puni tekst radova časopisa Acta Turistica Nova besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Pretplata na tiskani oblik časopisa ATN iznosi 200,00 kn godišnje.

Arhiva

2012  
  Vol. 6   No. 1
2011  
  Vol. 5   No. 2
  Vol. 5   No. 1
2010  
  Vol. 4   No. 2
  Vol. 4   No. 1
2009  
  Vol. 3   No. 2
  Vol. 3   No. 1
2008  
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
2007  
  Vol. 1.   No. 2.
  Vol. 1.   No. 1.
Posjeta: 337.800 *