Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Acta Economica Et Turistica

logo Acta Economica Et Turistica

"Acta Economica Et Turistica" znanstveni je časopis koji od 2015. dva puta godišnje izdaje Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb, Hrvatska) u elektroničkom i tiskanom obliku. Osnovni je cilj časopisa produbiti znanja iz područja ekonomije i turizma te srodnih disciplina, a namijenjen je znanstvenicima i stručnjacima. Časopis prihvaća podneske na hrvatskom i engleskom jeziku, a objavljuje ih dvojezično tj. na oba jezika istovremeno. Posvećen je izdavanju dvostruko anonimno recenziranih znanstvenih i stručnih radova koji pridonose teorijskim, metodološkim i empirijskim uvidima u kompleksno polje ekonomije, turizma i srodnih disciplina, a koji se mogu bazirati na kvantitativnoj i/ili kvalitativnoj analizi, pružati sintezu prethodnih istraživanja ili razmatrati otvorena pitanja u specifičnim područjima društvene i ekonomske prakse. Časopis objavljuje i prikaze knjiga, prikaze sveučilišnih udžbenika te sažetke i zaključke sa znanstvenih i stručnih skupova i konferencija. Izdaje se u platinastom otvorenom pristupu čime je čitateljima sav sadržaj dostupan bez naknade, a autorima se ne naplaćuje predaja, obrađivanje i objavljivanje radova. Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u sljedećim akademskim bazama podataka i servisima: BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Dimensions (Digital Science), DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), EconBiz (German National Library of Economics, Leibnitz Information Centre for Economics); ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, Norwegian Directorate for Higher Education and Skills), Google Scholar, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih radova HRČAK, J-Gate, LibKey (Third Iron); MIR@BEL (Sciences Po Grenoble, Sciences Po Lyon; Bibliothèque Diderot de Lyon), ProQuest (Ulrichsweb), RePEc (Research Papers in Economics), Semantic Scholar, Unpaywall (OurResearch), WorldCat (OCLC). Tekstovi izražavaju isključivo stavove autora.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2015.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 22.12.2015.
  • Prava korištenja: Acta Economica Et Turistica je časopis u otvorenom pristupu – sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan za osobne ili edukacijske svrhe pod CC BY-NC 4.0 Creative Commons licencom. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Korisnici ne smiju koristiti materijale za komercijalne svrhe. Autor ili autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright, uz uvjet da časopis Acta Economica Et Turistica navedu kao mjesto na kojem je rad prvo objavljen.