Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Agroeconomia Croatica

logo Agroeconomia Croatica

Znanstveni časopis Agroeconomia Croatica, osnovan je 2001. godine kada je izašao prvi broj, a nakon stanke od 11 godina (2012.) izlazi redovito svake godine u izdanju Hrvatskog agroekonomskog društva. Časopis je usmjeren znanstvenicima i stručnjacima koji se bave područjem agrarne politike, organizacije i upravljanja u poljoprivredi, ekonomike poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, tržišta i marketinga u poljoprivredi, financiranja i kreditiranja u poljoprivredi, ruralnog razvoja, agrarne i ruralne sociologije, poljoprivrednog obrazovanja, poljoprivrednog zakonodavstva, institucijske podrške u poljoprivredi, agrarne povijesti, ekonomike prehrambene industrije i digitalne poljoprivrede. Radovi se tiskaju na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi članci koji se u časopisu objavljuju podliježu anonimnom recenzentskom postupku od strane minimalno dva neovisna recenzenta (jedan domaći i jedan inozemni recenzent). Recenzije su dvostruko slijepe, tj. recenzent neće znati ime autora niti će autor znati ime recenzenta. Odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo na osnovu prikupljenih recenzija. Rad može biti kategorizirani kao: Izvorni znanstveni rad, Prethodno priopćenje, Pregledni rad ili Stručni rad. Radovi objavljeni u časopisu Agroeconomia Croatica citiraju se u sljedećim bazama podataka: CAB International, HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, AgEcon Search, Google Schoolar, WorldCat i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Časopis izlazi jedanput godišnje.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, svi radovi, dvostruko slijepa
  • Prva godina izlaženja: 1.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Ekonomija, Društvene znanosti, Biotehničke znanosti, Poljoprivreda (agronomija), Sociologija
  • Uključen u Hrčak: 23.11.2012.