Skoči na glavni sadržaj

Ekonomska misao i praksa , Vol. 24 No. 1, 2015.

  • Datum izdavanja: 30.06.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2015.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA NA ZADOVOLJSTVO KORISNIKA NA TRŽIŠTU FINANCIJSKIH USLUGA (str. 49-79)

Toni Đokić, Mario Pepur, Josip Arnerić
Prethodno priopćenje


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF CROATIAN MARINAS (str. 81-101)

Sara Klarić, Kristina Afrić Rakitovac, Klara Trošt Lesić
Prethodno priopćenje


DETERMINIRANJE TROŠKOVA DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA UNIVERZALNOM PODRUČJU (str. 129-150)

Zoran Miletić
Prethodno priopćenje


DRAGOVOLJNO IZVJEŠTAVANJE U GODIŠNJEM IZVJEŠĆU - PRAKSA HRVATSKIH MENADŽERA (str. 173-198)

Željana Aljinović Barać, Marina Granić
Pregledni rad


EUROPSKA MEDIJSKA INDUSTRIJA I GLOBALNI TRENDOVI RAZVOJA (str. 217-243)

Joško Lozić
Pregledni rad


ATRAKTIVNOST HRVATSKE U PRIVLAČENJU ULAGAČA RIZIČNOG KAPITALA (str. 267-294)

Marija Šimić
Pregledni rad


Posjeta: 27.540 *