Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 135 No. 9-10, 2013.

  • Datum izdavanja: 30.10.2013.
  • Objavljen na Hrčku: 10.01.2017.

Sadržaj

Puni tekst

KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA VRATA MATERNICE HRVATSKOGAONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA (str. 0-0)

Eduard Vrdoljak, Herman Haller, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Damir Babić, Vlastimir Kukura, Branka Petrić Miše, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Mario Puljiz, Maja Krašević, Ana Fröbe, Zlatko Topolovec, Adem Hajredini, Danijela Vrdoljak-Mozetič, Ozren Mamula, Ines Krivak Bolanča, Alemka Brnčić-Fischer
Stručni rad


CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSING, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER – CROATIAN ONCOLOGY SOCIETY AND CROATIAN SOCIETY FOR GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AS CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION UNITS AND CROATIAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ONCOLOGY (str. 0-0)

Ružica Karnjuš-Begonja, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Herman Haller, Tihana , Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Suzana Lide Škalec, Nenad Belaj, Mario Puljiz, Ani Mihaljević Ferari, Adem Hajredini, Damir Babić, Vesna Mahovlić, Marija Pajtler
Stručni rad


CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSING, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH OVARIAN CANCER – CROATIAN ONCOLOGY SOCIETY AND CROATIAN SOCIETY FOR GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AS CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION UNITS AND CROATIAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ONCOLOGY (str. 0-0)

Višnja Matković, Herman Haller, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Suzana Lide Škalec, Zlatko Topolovec, Milanka Mrčela, Joško Zekan, Ana Fröbe, Adem Hajredini, Damir Babić, Ozren Mamula, Alemka Brnčić-Fischer, Željko Vojnović, Dinka Šundov
Stručni rad


DIFFUSE INFANTILE HEPATIC HEMANGIOENDOTHELIOMA: A CASE REPORT (str. 0-0)

Ivica Sjekavica, Marko Petrovečki, Vice Šunjara, Maja Pavlović, Ranka Štern Padovan
Pregledni rad


HIP ARTHROSCOPY (str. 0-0)

ARTROSKOPIJA KUKA (str. 0-0)

Tomislav Smoljanović, Maja Prutki, Klemen Stražar Stražar, Stjepan Ćurić, Alan Mahnik, Ivan Bojanić
Prethodno priopćenje


PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS FOR PERIMENOPAUSAL DISTRESS (str. 0-0)

Ljiljana Muslić
Pregledni rad


ENTERALNA PREHRANA U KRONIČNOM ZATAJENJU CRIJEVA U DJECE (str. 0-0)

Iva Hojsak, Sanja Kolaček
Pregledni rad


LIJEČENJE TEŠKE ASTME (str. 0-0)

Suzana Kukulj, Marina Serdarević, Sanja Popović-Grle
Pregledni rad


Posjeta: 13.610 *