Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 139 No. 9-10, 2017.

  • Datum izdavanja: 28.12.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 05.02.2018.

Sadržaj

Puni tekst

ULTRAZVUČNI NADZOR POSTERIORNOG PRISTUPA KOD MR ARTROGRAFIJA RAMENA (str. 0-0)

Vladka Salapura, Goran Mitrovič, Mislav Čavka
Izvorni znanstveni članak


SMJERNICE ISKRA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PROSTATITISA – HRVATSKE NACIONALNE SMJERNICE (str. 0-0)

Višnja Škerk, Goran Štimac, Ognjen Kraus, Jasmina Vraneš, Edita Sušić, Suzana Bukovski, Tvrtko Hudolin, Željko Kaštelan, Vesna Mađarić, Alemka Markotić, Suzana Mimica Matanović, Dragan Soldo, Dalibor Vukelić, Arjana Tambić Andrašević
Stručni rad


GUIDELINES FOR THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF HIDRADENITIS SUPPURATIVA (str. 0-0)

Ines Brajac, Neira Puizina Ivić, Zrinka Bukvić Mokos, Željana Bolanča, Melita Vukšić Polić, Rado Žic, Krešimir Martić, Davor Mijatović, Srećko Budi
Stručni rad


INGUINAL HERNIOPLASTY: DAY SURGERY OR HOSPITAL SURGERY PROCEDURE (str. 0-0)

Anko Antabak, Ivana Bešlić, Krešimir Bulić, Mate Škegro, Dino Papeš, Miram Pasini, Marko Bogović, Stanko Ćavar, Tomislav Luetić
Izvorni znanstveni članak


PROCJENA SASTAVA TIJELA U BOLESNIKA S TIPOM 1 ŠEĆERNE BOLESTI METODOM BIOELEKTRIČNE IMPEDANCIJE (str. 0-0)

Janja Musulin, Maja Baretić, Vesna Šimegi-Đekić
Izvorni znanstveni članak


VIDEO HEAD IMPULSE TEST – „OČNI EKG“ (str. 0-0)

Tin Pavičić, Berislav Ruška, Ivan Pavlović, Luka Crnošija, Magdalena Krbot Skorić, Ivan Adamec,, Mario Habek
Stručni rad


SUVREMENA REHABILITACIJA ODRASLIH OSOBA SA STEČENIM OŠTEĆENJEM SLUHA (str. 0-0)

Luka Bonetti, Iva Ratkovski,, Boris Šimunjak
Pregledni rad


ENDOKRINOLOŠKI ASPEKTI SINDROMA POLICISTIČNIH JAJNIKA (str. 0-0)

Klara Pulić, Sanja Klobučar Majanović
Pregledni rad


Posjeta: 19.792 *