Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 140 No. 1-2, 2018.

  • Datum izdavanja: 05.03.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 07.06.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Smjernice za neinvazivnu mehaničku ventilaciju pri liječenju kronične respiracijske insuficijencije (str. 1-6)

Gordana Pavliša, Ljiljana Bulat Kardum, Hrvoje Puretić, Ervin Žuljević, Asja Stipić-Marković, Igor Barković, Marija Žagar, Marinko Artuković, Gordana Matijević, Miroslav Samaržija
Pregledni rad


Transplantacija srca u djece u Hrvatskoj – naša prva iskustva (str. 7-18)

Ivan Malčić, Darko Anić, Dorotea Bartoniček, Dalibor Šarić, Hrvoje Kniewald, Dražen Belina, Milivoj Novak, Slobodan Galić, Miran Cvitković, Višnja Ivančan, Dražen Jelašić, Jasna Stoić Brezak
Izvorni znanstveni članak


Total thyroidectomy as a surgical method for treating hyperthyroidism: our experiences (str. 18-23)

Ivan Kovačić, Marijan Kovačić
Izvorni znanstveni članak


STENOZA SPINALNOG KANALA SLABINSKE KRALJEŽNICE – OD EPIDEMIOLOGIJE DO REHABILITACIJE (str. 34-49)

Simeon Grazio, Vanja Bašić Kes, Lovorka Grgurević, Boris Božić, Darko Perović, Dijana Zadravec, Frane Grubišić, Dražen Kvesić, Ivan Mikula, Tomislav Nemčić, Igor Borić, Karlo Houra, Matej Mustapić, Tatjana Nikolić, Marijana Lisak, Ivo Dumić-Čule, Rudolf Vukojević, Ivan Koprek, Vedran Brnić, Krešimir Rotim
Pregledni rad


Enteralna prehrana – gdje smo danas u farmakonutriciji? (str. 50-56)

Tajana Pavić, Spomenka Tomek-Roksandić, Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić
Pregledni rad


Karcinom mokraćnog mjehura u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom liječenih ciklofosfamidom (str. 57-58)

Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, Branimir Anić
Pregledni rad


Posjeta: 41.487 *