Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.06.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 17.06.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj starenja na mikrostrukturu i optička svojstva translucentne ZrO 2 keramike (str. 114-128)

Korina Mešić, Igor Majnarić, Ketij Mehulić
Izvorni znanstveni članak


Assessment of damage of Endodontic Instruments with Naked Eye and Optical Instruments (str. 129-136)

Antonela Šošić, Ivan Šalinović, Valentina Brzović Rajić, Ana Ivanišević Malčić, Silvana Jukić Krmek, Ivana Miletić
Izvorni znanstveni članak


Usporedba dviju vrsta smola za pečaćenje fisura i jamica u smanjenju incidencije zubnog karijesa primjenom dizajna podijeljenih usta (str. 137-146)

Miguel Ángel Fernández-Barrera, Teresita de Jesús Saucedo-Molina, Rogelio José Scougall-Vilchis, María de Lourdes Márquez-Corona, Carlo Eduardo Medina-Solís, Gerardo Maupomé
Izvorni znanstveni članak


Profiliranje bolesnika s temporomandibularnim poremećajima: iskustva tercijarnog centra (str. 147-158)

Ema Vrbanović, Klara Dešković, Marko Zlendić, Iva Z. Alajbeg
Izvorni znanstveni članak


Prevalence of TMD among Children Provided with Fixed Orthodontic Treatment (str. 159-167)

Alma Mušanović, Muhamed Ajanović, Lejla Redžepagić Vražalica, Lejla Kazazić, Selma Tosum Pošković, Jasmina Mlačo Durek, Sanela Strujić Porović
Izvorni znanstveni članak


Komplikacije stomatološke sanacije u općoj anesteziji nakon otpusta iz sustava jednodnevne kirurgije (str. 168-176)

Vlaho Brailo, Bernard Janković, Dragana Gabrić, Marin Lozić, Vasilije Stambolija, Danica Vidović Juras, Željko Verzak
Izvorni znanstveni članak


Petogodišnje praćenje kratkih implantata ugrađenih u atrofičnu maksilu s istodobnim transkrestalnim podizanjem dna sinusa (str. 177-185)

Stefano Carelli, Alfredo Passaretti, Giulia Petroni, Alessio Zanza, Luca Testarelli, Andrea Cicconetti
Izvorni znanstveni članak


Povezanost halitoze i parodontitisa: pilot-istraživanje (str. 198-206)

Larisa Musić, Matej Par, Jasna Peručić, Ana Badovinac, Darije Plančak, Ivan Puhar
Prethodno priopćenje


Symmetrical Fibrous Hyperplasia of the Palate (str. 207-211)

Tomislav Katanec, Ana Bakula, Irina Filipović-Zore, Tihomir Kuna
Stručni rad


7. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Rovinj, 21-22. svibnja 2021. (str. 213-237)

Kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak sa skupa


Posjeta: 15.907 *