Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 17.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 20.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Izravno inducirani učinci standardnoga i modificiranog radioterapijskog protokola na površinsku strukturu tvrdih zubnih tkiva (str. 334-345)

Eva Klarić Sever, Andro Tarle, Josipa Vukelja, Majana Soče, Timor Grego
Izvorni znanstveni članak


Znanje i stajališta doktora dentalne medicine u Hrvatskoj o propisivanju antibiotika u endodonciji: presječno istraživanje (str. 346-358)

Marija Šimundić Munitić, Ivana Šutej, Nensi Ćaćić, Antonija Tadin, Merima Balić, Ivona Bago, Tina Poklepović Peričić
Izvorni znanstveni članak


Oralna higijena adolescenata u Hrvatskoj tijekom terapije fiksnim ortodontskim napravama: presječna studija (str. 359-366)

Martina Čalušić Šarac, Sandra Anić Milošević, Željana Matošić, Marina Lapter Varga
Izvorni znanstveni članak


Primjena polutrajnih i konvencionalnih cemenata s modificiranom tehnikom cementiranja u dentalnoj implantologiji (str. 367-379)

Valentina Veselinović, Saša Marin, Zoran Tatić, Nataša Trtić, Olivera Dolić, Tijana Adamović, Radmila Arbutina, Miodrag Šćepanović, Aleksandar Todorović
Izvorni znanstveni članak


Ispitivanje metoda Olzea i Timmea za procjenu dobi zuba na ortopantomogramima brazilskih adolescenata i odraslih (str. 390-396)

Thaís Uenoyama Dezem, Ademir Franco, Carlos Eduardo Machado Palhares, Alexandre Raphael Deitos, Ricardo Henrique Alves da Silva, Bianca Marques Santiago, Isabella Lima Arrais Ribeiro, Eduardo Daruge Junior
Izvorni znanstveni članak


Morfologija zglobne kvržice američkih povijesnih i suvremenih populacija (str. 397-405)

Josip Kranjčić, David Hunt, Sanja Peršić Kiršić, Ines Kovačić, Josip Vukšić, Denis Vojvodić
Izvorni znanstveni članak


Promjena volumena individualnog alogenog koštanog bloka mjerena pomoću dva softverska alata: nova tehnika za procjenu resorpcije grafta (str. 406-417)

Oliver Blume, Phil Donkiewicz, Daniel Palkovics, Werner Götz, Péter Windisch
Stručni rad


Popis recenzenata za svezak 55 (2021.) (str. 429-429)

Ascro uredništvo
Vijest


Posjeta: 2.817 *