Skoči na glavni sadržaj

Medica Jadertina , Vol. 51 No. 4, 2021.

  • Datum izdavanja: 10.02.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 15.02.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Stabilnost rezultata na Razvojnom testu Čuturić u kliničkom uzorku djece u dobi od druge do osme godine života (str. 321-335)

Slavka Galić, Mladen Mavar, Ivica Medanić
Izvorni znanstveni članak


Self-esteem and quality of life healthcare workers of Covid hospital (str. 337-346)

Darjan Franjić, Ivana Franjić, Dragan Babić, Svjetlana Grgić, Manja Spahalić
Izvorni znanstveni članak


Relationship between students physical activity level and self-perceived health status (str. 347-355)

Jelena Alić, Eugenija Basioli Kasap, Srna Jenko Miholić
Izvorni znanstveni članak


Impact of the beginning of COVID 19 pandemic on prehospital emergency medical service utilization (str. 357-362)

Dominik Raos, Juraj Jug, Krešimir Okštajner, Damir Rošić, Ingrid Prkačin
Stručni rad


Učestalost depresije kao komorbiditeta kod ovisniika o alkoholu s obzirom na spol (str. 363-374)

Kristian Muškardin, Tanja Grahovac Juretić, Fadil Habibović, Klementina Ružić, Aleksandra Stevanović, Elizabeta Dadić-Hero
Stručni rad


Obsessive-compulsive disorder and the Corona virus pandemic - Doctors, am I still diagnosed? (str. 375-382)

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Nela Pivac, Jasminka Bektić-Hodžić, Ninoslav Mimica
Stručni rad


Zlostavljanje i zanemarivanje u djetinjstvu, privrženost i razvoj mozga (str. 383-392)

Ana Zovko Grbeša, Kristina Sesar
Stručni rad


Posjeta: 2.249 *