Skoči na glavni sadržaj

Psihologijske teme , Vol. 31 No. 3, 2022.

  • Datum izdavanja: 09.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 09.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Pregled recentnoga znanstvenog napretka u konceptualizaciji i mjerenju dobrobiti djece (str. 477-502)

Maja Tadić Vujčić, Andreja Brajša-Žganec, Ljiljana Kaliterna Lipovčan
Pregledni rad


Utjecaj priuštivosti na inhibiciju povratka moderiran je ADHD-om (str. 503-519)

Alen Hajnal, Landry Filce, Morteza Mahdiani
Izvorni znanstveni članak


Mogu li se osobine tamne trijade kod vođa povezati s pozitivnim ishodima transformacijskoga vodstva: Kulturne razlike (str. 521-543)

Aurelija Stelmokienė, Tadas Vadvilavičius
Izvorni znanstveni članak


Smanjenje sindroma sagorijevanja kod zdravstvenih radnika kroz program temeljen na kognitivno-bihevioralnome modelu: Pilot-istraživanje (str. 585-603)

Manuel Fernández-Arata, Gustavo Alexis Calderón-De la Cruz, Sergio Dominguez-Lara
Izvorni znanstveni članak


Procjena epistemičkih emocija kao crta pomoću metode mješovitoga istraživačkog pristupa (str. 619-639)

Barbara Balaž, Nina Pavlin-Bernardić
Izvorni znanstveni članak


Perceptivni distraktori utječu na reprezentacije vidnoga radnog pamćenja samo u ranim fazama obrade (str. 641-662)

Ivan Tomić, Dragutin Ivanec
Izvorni znanstveni članak


Profili ciljnih orijentacija i strategije samoregulacije motivacije (str. 721-742)

Rosanda Pahljina-Reinić
Izvorni znanstveni članak


Temeljni mehanizmi promjene kod motivacijskoga intervjua: Razlikovanje učinaka relacijskih i tehničkih elemenata (str. 743-761)

Thomas DiBlasi, Raymond Chip Tafrate, Howard Kassinove
Izvorni znanstveni članak


Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi – validacija hrvatske verzije Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu (str. 763-783)

Ivana Macuka, Ana Šimunić, Ina Reić Ercegovac
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 15.916 *