Skoči na glavni sadržaj

Reumatizam , Vol. 69 No. 1, 2022.

  • Datum izdavanja: 22.05.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 24.05.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Spolne razlike u Sjögrenovu sindromu – desetogodišnje iskustvo jednog centra (str. 1-13)

Daniela Marasović Krstulović, Ivana Irma Lerotić, Dijana Perković, Katarina Borić, Dušanka Martinović Kaliterna
Izvorni znanstveni članak


Povezanost kožnih manifestacija i kliničkih značajki IgA vaskulitisa (str. 14-23)

Martina Held, Mario Šestan, Danica Grgurić, Nastasia Kifer, Ante Vidović, Marijan Frković, Marija Jelušić
Izvorni znanstveni članak


Učestalost tromboembolijskih događaja u sistemskom obliku vaskulitisa i lokaliziranom kožnom vaskulitisu (str. 24-31)

Ana Šimac, Željka Kardum, Jasminka Milas Ahić, Ana Marija Masle, Kristina Kovačević Stranski, Višnja Prus
Izvorni znanstveni članak


Dijagnoza i klasifikacijski kriteriji Sjögrenovog sindroma (str. 41-54)

Ljiljana Smiljanić Tomičević, Krešimir Rukavina, Branimir Anić, Miroslav Mayer
Pregledni rad


Povezanost biološke terapije i malignih bolesti u upalnim reumatskim bolestima (str. 55-68)

Marija Bakula, Martina Jambrović, Mislav Cerovec, Ivan Padjen, Branimir Anić
Pregledni rad


Posjeta: 443 *