Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 25.02.2001.
  • Objavljen na Hrčku: 23.09.2008.

Sadržaj

Puni tekst

Electoral Politics in Croatia 1990 – 2000 (str. 3-20)

Mirjana Kasapović
Izvorni znanstveni članak


Direct Democracy in Croatia (str. 21-29)

Siniša Rodin
Pregledni rad


Social Policy Reforms in Croatia (str. 61-79)

Vlado Puljiz
Pregledni rad


Budgetary Policy in Croatia: An Attempt of Evaluation (str. 80-88)

Zdravko Petak
Pregledni rad


President in the Polish Parliamentary Democracy (str. 89-98)

Jerzy J. Wiatr
Izvorni znanstveni članak


The Troubled Institutionalization of Parliamentary Democracy in Slovakia (str. 99-115)

Darina Malová, Marek Rybář
Izvorni znanstveni članak


Austria – Still the Second Republic or already the Third? (str. 116-121)

Henriette Riegler
Izlaganje sa skupa


The Populist Lock (str. 122-127)

Dušan Pavlović
Izlaganje sa skupa


Contemporary National Security in the Light of Militarization and Militarism (str. 128-143)

Anton Grizold
Izvorni znanstveni članak


The Stability Pact for South-East Europe. Security Aspects (str. 144-149)

Siniša Tatalović, Robert Barić
Pregledni rad


Croatia – the “Gateway” to Southeast Europe (str. 150-159)

Vlatko Cvrtila
Izvorni znanstveni članak


How Successful is Nation-State? (str. 160-173)

Nenad Miščević
Izvorni znanstveni članak


Globalization. A Croatian Point of View (str. 174-183)

Dag Strpić
Izvorni znanstveni članak


Report on the 23rd Congress of the International Hegel Society in Zagreb (str. 184-184)

Davor Rodin
Recenzija, Prikaz slučaja


Nikola Vitov Gučetić: O ustroju država (On the structure of states) (str. 186-188)

Berto Šalaj
Recenzija, Prikaz slučaja


Međunarodne studije (International Studies) Vol. 1, 2000. (str. 192-193)

Lidija Čehulić
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 28.206 *