Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 145 No. Supp 6, 2023.

  • Datum izdavanja: 09.11.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 30.11.2023.

Sadržaj

Puni tekst

LECTURE ABSTRACTS – HDIO 2023 (str. 1-27)


Sažetak sa skupa


SAŽETCI POSTERA (str. 28-70)

POSTER ABSTRACTS (str. 28-70)


Sažetak sa skupa


IN EXTENSO RADOVI (str. 71-113)

IN EXTENSO ARTICLES (str. 71-113)


Sažetak sa skupa


Kazalo autora (str. 114-115)

Author’s index (str. 114-115)


Kazalo


Posjeta: 2.090 *