Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 146 No. Supp 3, 2024.

  • Datum izdavanja: 05.04.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 30.04.2024.

Sadržaj

Puni tekst

BENIGNA HEMATOLOGIJA - POSTER (str. 1-10)


Sažetak sa skupa


HEMOSTAZA I TROMBOZA - POSTER (str. 11-18)


Sažetak sa skupa


MDS - POSTER (str. 19-21)


Sažetak sa skupa


MPN - POSTER (str. 22-33)


Sažetak sa skupa


AKUTNE LEUKEMIJE - POSTER (str. 34-42)


Sažetak sa skupa


PEDIJATRIJSKA HEMATOLOGIJA - POSTER (str. 43-54)


Sažetak sa skupa


TRANSPLANTACIJA I STANIČNA TERAPIJA - POSTER (str. 55-63)


Sažetak sa skupa


TUMORI LIMFOCITNE LOZE - POSTER (str. 64-85)


Sažetak sa skupa


PLAZMASTANIČNI TUMORI - POSTER (str. 86-91)


Sažetak sa skupa


POTPORNA TERAPIJA - POSTER (str. 92-97)


Sažetak sa skupa


AGRESIVNI LIMFOMI - USMENO IZLAGANJE (str. 98-101)


Sažetak sa skupa


AKUTNA LIMFOBLASTIČNA LEUKEMIJA - USMENO IZLAGANJE (str. 102-109)


Sažetak sa skupa


ANEMIJE - USMENO IZLAGANJE (str. 110-111)


Sažetak sa skupa


BOLESTI TROMBOCITA - USMENO IZLAGANJE (str. 112-114)


Sažetak sa skupa


DJEČJA HEMATOLOGIJA - USMENO IZLAGANJE (str. 115-119)


Sažetak sa skupa


DRUGO - USMENO IZLAGANJE (str. 120-120)


Sažetak sa skupa


HODGKINOV LIMFOM - USMENO IZLAGANJE (str. 121-123)


Sažetak sa skupa


MIJELODISPLASTIČNI SINDROM - USMENO IZLAGANJE (str. 129-130)


Sažetak sa skupa


PLAZMASTANIČNI TUMORI - USMENO IZLAGANJE (str. 134-140)


Sažetak sa skupa


POREMEĆAJI KOAGULACIJE - USMENO IZLAGANJE (str. 141-145)


Sažetak sa skupa


POTPORNA TERAPIJA - USMENO IZLAGANJE (str. 146-147)


Sažetak sa skupa


VENSKE TROMBOZE I TROMBOFILIJA - USMENO IZLAGANJE (str. 153-154)


Sažetak sa skupa


Posjeta: 2.769 *