Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.06.2004.
  • Objavljen na Hrčku: 24.03.2013.

Sadržaj

Puni tekst

PROCJENA POTREBE ZA SUPERVIZIJOM STRUČNIH DJELATNIKA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA ZA DJECU (str. 1-12)

Antonija Žižak
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ SPOLA NA FORMIRANJE IMPRESIJE O ŽRTVI SILOVANJA (str. 13-18)

Tajana Ljubin
Izvorni znanstveni članak


RAZLIKE U PONAŠANJU MALOLJETNIH DELINKVENATA PRIJE I NAKON DOMOVINSKOG RATA (str. 27-32)

Ljiljana Mikšaj-Todorović, Mladen Singer
Izvorni znanstveni članak


PRIKAZ PREVENTIVNOG PROGRAMA "MODIFIKACIJA PONAŠANJA PUTEM IGRE - MPPI" I REZULTATA EVALUACIJE PROGRAMA (str. 39-62)

Antun Ilijaš, Gordana Daniel, Tatjana Hip, Andreja Rogar, Nebojša Buđanovac
Izvorni znanstveni članak


STRES I "MOBBING" NA RADNOM MJESTU (str. 63-70)

Daša Poredoš, Marina Kovač
Stručni rad


DRUG ABUSE PREVENTION IN REPUBLIC OF CROATIA: IS OUR COMMUNITY HELPLESS? (str. 83-94)

Anita Jandrić, Aleksandar Buđanovac
Stručni rad


TRETMAN PEDOFILA (str. 95-106)

Dijana Jerković, Ivana Maurović
Ostalo


Posjeta: 18.540 *