Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 27.12.2013.
  • Objavljen na Hrčku: 27.12.2013.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ MIJEŠANJA NA UČINKOVITOST PROCESA KOAGULACIJE I FLOKULACIJE PRI KONDICIONIRANJU VODE VODOCRPILIŠTA „JARČEVAC“ (str. 1-11)

Mirna Habuda-Stanić, Marija Nujić, Gorana Mikić, Željka Romić, Marija Ivić
Pregledni rad


PROJEKTIRANJE SILOSA S ASPEKTA NAČINA PROTOKA MATERIJALA PRI PRAŽNJENJU (str. 12-23)

Davor Skejić, Marina Bolanča
Pregledni rad


TERMOGRAFIJA I ENERGETSKA UČINKOVITOST STAMBENIH OBJEKATA (str. 24-31)

Rijad Šišić, Amela Hodžić, Adi Kevilj, Omer Hrustić
Pregledni rad


PRIMJENA PARAMETARA STIŠLJIVOSTI U ANALIZI SLIJEGANJA KOMUNALNOG OTPADA (str. 32-42)

Dragoslav Rakić, Jelka Krušić, Katarina Andrejev, Dušan Lazaroski
Pregledni rad


PREGLED KRITERIJA ZA IZBOR GEOTEKSTILA ZA FILTAR (str. 43-55)

Nada Perić, Mensur Mulabdić
Pregledni rad


UTJECAJ ODZIVA PLITKO TEMELJENE ARMIRANOBETONSKE OKVIRNE KONSTRUKCIJE NA LIKVEFAKCIJSKI POTENCIJAL TLA (str. 56-67)

Damir Džakić, Ivan Kraus, Mensur Mulabdić
Pregledni rad


PRIMJENA POROZNOG BETONA U KOLNIČKIM KONSTRUKCIJAMA (str. 68-75)

Melani Felja, Krunoslav Ćosić, Ivanka Netinger
Pregledni rad


BILJNI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (str. 76-86)

Marija Šperac, Jelena Kaluđer, Željko Šreng
Pregledni rad


Posjeta: 14.129 *