Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 20.12.2013.
  • Objavljen na Hrčku: 03.01.2014.

Sadržaj

Puni tekst

Mogući medicinski etiološki čimbenici i značajke molarno incizivne hipomineralizacije u skupini turske djece (str. 297-305)

Basak Durmus, Zerrin Abbasoglu, Betul Kargul
Izvorni znanstveni članak


The Correlation between Third Molar Eruptive Stages and Dental Age in Bosnian and Herzegovinian Children and Adolescents (str. 306-311)

Aida Selmanagić, Enita Nakaš, Hrvoje Brkić, Amra Vuković, Ivan Galić, Samir Prohić
Izvorni znanstveni članak


Percepcija znanstvenika i poslijediplomskih studenata o budućnosti matičnih stanica u stomatologiji (str. 312-321)

Anup Nagraj, Siddharth Acharya
Izvorni znanstveni članak


Učinak kvalitete zubnih ispuna i vremena proteklog od izrade na zadržavanje biofilma (str. 322-328)

Estela S Gusmão, Rodrigo MG Mattos, Tiago FL Fonte, Renata SC Soares, Reanata Cimões, Bruna C Farias
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj osteoporoze na oralno zdravlje žena starijih od 45 godina (str. 329-335)

Ivana SAVIĆ PAVIČIN, Matea Sipina, Tomislav Badel, Tomislav Jukić
Izvorni znanstveni članak


Burkittov limfom u obliku maksilarne otekline kod HIV-negativne odrasle osobe (str. 336-341)

Carlos Augusto Galvão Barboza, Fernanda Ginani, Hilkéa Carla de Souza Medeiros Lima, Suzana Orsini Machado de Sousa, Elio Hitoshi Shinohara
Stručni rad


Nazolabijalna cista: prikaz slučaja i pregled literature (str. 342-347)

Apostolos Matiakis, Christos Papadimas, Fotios Tzerbos
Izvorni znanstveni članak


3. kongres Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZ-a: Zagreb, 17. i 18. svibnja 2013. (str. 358-367)

Kongres Hrvatskoga društva za stomatološku protetiku HLZ
Sažetak sa skupa


Abstracts of 5th International Congress of the Croatian Society of Dental Implantology: November 7 – 9, 2013, Varaždin, Croatia (str. 368-383)

Kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju HLZ
Sažetak sa skupa


Posjeta: 22.765 *