Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest

logo Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest

Godišnjak Scrinia Slavonica objavljuje radove posvećene povijesti prostora na koji se odnosi moderna upotreba pojmova Slavonija (uključujući hrvatsku Baranju) i Srijem. Nakana je godišnjaka konstituirati regionalnu slavonsku povijest kao mogući okvir sustavnog historiografskog istraživanja i produkcije. Godišnjak je podjednako otvoren objavljivanju temeljnih istraživačkih studija, kao i kvalitetnih sintetičkih ili preglednih radova te manjih cjelina relevantne povijesne građe. Osim toga, određeni prostor u godišnjaku posvećuje se i radovima šire teorijske i metodološke tematike, posebice ukoliko su oni relevantni i primjenjivi u konkretnom regionalnom istraživanju. Kroz prijevode članaka i prikaze knjiga nastoji se uspostaviti kontinuirano praćenje historiografskih kretanja i noviteta u zemljama u susjedstvu slavonske regije, u Austriji, Mađarskoj, SR Jugoslaviji te Bosni i Hercegovini. Ti su prostori tijekom minulih stoljeća neprestano bili obuhvaćeni različitim sklopovima uzajamnih veza i suodnosa pa se i interesi i rezultati njihovih modernih historiografija nužno preklapaju (što ne znaci da se i podudaraju), čineći neophodnom komunikaciju i uzajamno poznavanje, a poželjnom i suradnju i argumentirani dijalog. Mogućnost suradnje u našem časopisu otvorena je svim zainteresiranim autorima, a o uvrštavanju radova i ostalih priloga odlučuje uredništvo časopisa kroz recenzentski postupak. Tehnička opremljenost časopisa usklađena je s hrvatskim i europskim standardima. Urednik časopisa je Stanko Andrić. Radovi objavljeni u časopisu Scrinia Slavonica referiraju se i dostupni su u bazama: Historical Abstracts i Historical Abstracts with Full Tex (EBSCOhost); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Portal hrvatskih znanstvenih časopisa (HRČAK). Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine isključivo na mrežnu adresu https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/slavonica/index. U slučaju problema autori se mogu obratiti uredništvu e-porukom.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2001.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Povijest, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 18.01.2007.
  • Prava korištenja: Cijeli članci mogu se koristiti za osobne i edukacijske potrebe bez prethodnoga odobrenja, a uz obvezno navođenje izvora. Korištenje u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja izdavača. Godišnja pretplata: 12,00 EUR (PDV uklj.)