Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

UČINAK ADENOTONZILEKTOMIJE NA SATURACIJU KISIKOM U

Irena Božanić
Željka Roje
Goran RačićSažetak

Poremećaj disanja pri spavanju (eng. sleep disordered breathing, SDB) skupni je naziv za različite sindrome karakterizirane patološkim obrascima disanja za vrijeme spavanja. Cilj studije je utvrditi postoji li korelacija između veličine tonzila i adenoidnih vegetacija i smetnji disanja tijekom spavaja na temelju pada saturacije kisikom periferne krvi te utvrditi dovodi li adenotonzilektomija do poboljšanja disanja i saturacije kisikom periferne krvi tijekom spavanja. Skupinu ispitanika čini 30-ero djece u dobi od 2 do 10 godina s opstrukcijskim smetnjama disanja pri spavanju, uzrok kojih su opstrukcije uvećane palatinalne tonzile i adenoidne vegetacije. Demografski podatci i heteroanamneza uzeti su od roditelja/staratelja koji su doveli dijete u bolnicu na zakazanu operaciju. Orofaringoskopski i fiberendoskopski nalaz te „klasičnu“ adenotonzilektomiju s bipolarnom dijatermijskom koagulacijom kirurškim setovima za višestruku primjenu obavio je otorinolaringolog. Pulsni oksimetar je postavljen u bolnici na kažiprst usnulog djeteta i skinut ujutro nakon buđenja. Heteroanamneza i kontrola pulsnim oksimetrom provedena je nakon četiri tjedna kod kuće. Ispitivanje je u cijelosti završeno u svih ispitanika. Njihova prosječna dob bila je 4,25 (2 – 8,5) godina. Šesnaest bolesnika (53,3%) bili su dječaci, a 14 (46,7%) djevojčice. Najizraženiji simptomi bili su hrkanje i prekidi u disanju (100%), nemirno spavanje (97%), pojačano znojenje (73%) te pospanost tijekom dana (57%). Sva djeca imala su oroforingoskopski i fiberendoskopski nalaz stupnja tri i četiri. Svi roditelji (100%) bili su zabrinuti zbog ispitivanih simptoma. Dokazano je značajno smanjenje simptoma nakon adenotonzilektomije. Prosječna saturacija O2 (%) prije adenotonzilektomije iznosila je 77,743 +/- 7,293, a nakon 87,88 +/- 4,25 (p<0,0001). Ukupno trajanje desaturacije kisikom za > 4% prije operacije iznosilo je 21,741 +/- 28,67, a nakon nje 0,367 +/- 0,29 (p=0,0001). Broj desaturacije O2 ispod 90% po satu prije operacije iznosio je 53,73, dok je nakon nje pao na 14,60 (p

Ključne riječi

Deskriptori: TONZILEKTOMIJA – metode, OKSIMETRIJA, POREMEĆAJI DISANJA TIJEKOM SPAVANJA, DIJETE

Hrčak ID:

74372

URI

https://hrcak.srce.hr/74372

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.104 *