Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Psiholingvističke, metalingvističke i sociopsihološke motivacije za prebacivanje kodova: komparativna analiza njihove učestalosti u govoru Australaca hrvatskog podrijetla

Jim Hlavac orcid id orcid.org/0000-0002-4998-9273 ; Monash University


Puni tekst: engleski pdf 235 Kb

str. 47-71

preuzimanja: 1.325

citiraj


Sažetak

Ovaj rad bavi se primjerima engleskih transfera u govoru 100 hrvatskih iseljenika druge
generacije. Prijelazi s jednog jezika na drugi učestala su pojava u hrvatskom govoru ove skupine
australskih Hrvata tako da se može zaključiti da je došlo do određene habitualizacije u usmenoj
komunikaciji ovih govornika gdje i jedan i drugi jezik mogu davati lekseme, a samo jedan jezik
sintaktičku strukturu. Unatoč njihovoj velikoj učestalosti u svakodnevnome hrvatskom govoru
ovih ispitanika prijelazi na engleski jezik ipak mogu imati određeno konverzacijsko značenje,
odn. funkciju. U žarištu su one teorije koje daju objašnjenja na ove tri pojave: na prvi pogled
’nesvjesno’ prebacivanje zbog engleskog transfera koji onda povlači za sobom i cijeli prijelaz
na engleski (psiholingvističke motivacije putem engleskog ’okidača’, odn. ’triggera’); ’svjesno’
prebacivanje zbog očigledne nemogućnosti da se određena poruka prenese na hrvatskome;
primjenjivanje teorije o apsolutnoj i relativnoj markiranosti dvojezičnog teksta u komunikaciji s
drugim sugovornikom ovisno o odnosu prema njemu.
Rad primjenjuje i modele i putem njih objašnjava osobine određenih tekstova, odn. podataka
i daje usporedbu o primjenjivanju takvih modela u ovome velikom korpusu od 100 snimljenih
razgovora. Dok su psiholingvističke i metalingvističke motivacije prilično rijetke, primjenjivanje
modela speech accommodation theory (Giles & Brown) pokazuje da i u komunikacijskim
interakcijama s pripadnicima iste etničke i jezične skupine prijelazi između jezika mogu se
objasniti na osnovi međuindividualnih razlika. Primjenjivanje markedness modela (Myers–
Scotton) ne pokazuje bitne razlike između govornika na osnovi stupnja bliskosti prema autoru
što možda potvrđuje tezu o općoj nemarkiranosti prelaženja između jezika kao normalnome
jezičnom fenomenu među ovim australskim Hrvatima.

Ključne riječi

prebacivanje kodova, dvojezičnost, australski Hrvati, hrvatski jezik, engleski jezik

Hrčak ID:

83037

URI

https://hrcak.srce.hr/83037

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.384 *