Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (HAZU III c 12)

Marinka Šimić ; Staroslavenski institut Demetrova 11 HR-10000 Zagreb Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 281 Kb

str. 246-266

preuzimanja: 612

citiraj


Sažetak

U radu se opisuju pojedina jezična obilježja Akademijina brevijara koji se čuva u Arhivu HAZU pod signaturom IIIc 12 (dalje BrAc), hrvatskoglagoljskoga rukopisa iz 1384. godine za koji se pretpostavlja da je pisan u Istri. Dijelovi toga brevijara: Psaltir i Komunal, uz neke oficije, nisu pisani posve ujednačenim jezikom. U ovom se prilogu raspravlja o grafijskim i fonološkim obilježjima koja potvrđuju da je BrAc istarski rukopis, što posebice dolazi do izražaja u drugome dijelu rukopisa koji je u odnosu na prvi pisan pomlađenijim jezikom. Provedena jezična raščlamba na fonološkoj i grafi jskoj razini potvrdila je pretpostavku da BrAc po svim jezičnim obilježjima pripada sjevernoj, odnosno konzervativnijoj skupini hrvatskoglagoljskih rukopisa. To je zaključeno na temelju jezičnih karakteristika kao što su npr.: pravilno pisanje štapića na mjestu poluglasa; pravilno čuvanje jata s neznatnim
ekavskim utjecajem; pisanje suglasničke skupine žd, primjerâ poêtь, priêtь; ikavizmi su potvrđeni jedino u Komunalu: lipimь gl(a)somь 66d, div(i)č’ska 67b, naprid’ 67b.

Ključne riječi

Akademijin brevijar; hrvatskoglagoljski rukopisi; crkvenoslavenski jezik hrvatske redakcije; grafija; fonologija

Hrčak ID:

97663

URI

https://hrcak.srce.hr/97663

Datum izdavanja:

31.12.2012.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.500 *