Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Snaga adhezije novijih dentinskih vezivnih sistema

Vladimir Ivanović ; Klinika za bolesti zuba Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd


Puni tekst: hrvatski pdf 10.256 Kb

str. 83-89

preuzimanja: 622

citiraj


Sažetak

Uvođenje novih dentin-adhezivnih sistema u stomatološku praksu, raznolikost rezultata ispitivanja njihovih najvažnijih osobina u stranoj i nedostatak podataka u domaćoj stručnoj literaturi, nameće potrebu za sprovođenjem sopstvenih istraživanja ovih sistema naučno priznatim metodima, kako bi se praktičarima omogućio i olakšao
realan izbor. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi snaga adhezije karakterističnih predstavnika dentin-bonding sistema za tretirani dentin humanih zuba, neposredno nakon završene svetlosne polimerizacije kompatibilnog kompožitnog materijala. U in vitro uslovima merena je otpornost na smicanje i istezanje sledećih dentin-adheziva: Triptona, Gluma-e, Scotchbond-2 i Dentin Protectora. Kontrolni materijal je bio glas-jonomer cement za podloge, Vitrabond. Korišćeni su ekstrahovani premolari obe vilice. Aplikacija adhezivnog sistema rađena je i sa okluzalne i sa bukalne preparisane strane krunice ovih zuba. Rezultati su pokazali da: a) vrednosti otpornosti na smicanje kreću se od 2,01—3,92 MP a, a između testiranih sistema nema značajne razlike; b) otpornost na istezanje kreće se od 13,7—26,84 MPa; najveću vrednost poseduje Scotchbond-2, nešto manju Gluma, a statistički značajno manje vrednosti pokazali su Tripton i Dentin Protector; c) strana krunice zuba nije imala značajnog uticaja na merene vrednosti, osim što je otpornost na smicanje za Gluma-sistem bila statistički značajno veća na bukalnoj nego na okluzalnoj strani zuba; d) dentin adhezivi, koji svojim kiselim komponentama rastvaraju i čiste razmazani sloj sa površine dentina, imaju bolju adhezivnu moć od dentin-bondinga koji ovaj detritusni sloj ostavljaju na preparisanom dentinu.

Ključne riječi

adhezija, dentin, otpornost na smicanje, otpornost na istezanje

Hrčak ID:

100785

URI

https://hrcak.srce.hr/100785

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 933 *