Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

Ishodi moždanog udara u hrvatskih i bugarskih pacijenata mjereni modificiranom Rankinovom ljestvicom

Elena ILIEVA ; Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical University - Plovdiv, Bulgaria
Saša MOSLAVAC orcid id orcid.org/0000-0002-5327-0050 ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Varaždinske Toplice, Croatia
Mariya GONKOVA ; Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical University - Plovdiv, Bulgaria
Aleksandra MOSLAVAC ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Varaždinske Toplice, Croatia
Elica ANASTASSOVA ; Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical University - Plovdiv, Bulgaria
Ivan DŽIDIĆ ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Varaždinske Toplice, Croatia


Puni tekst: hrvatski pdf 86 Kb

str. 115-122

preuzimanja: 373

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 86 Kb

str. 115-122

preuzimanja: 378

citiraj


Sažetak

Cilj rada bio je usporedba funkcijskih ishoda pacijenata s moždanim udarom
tijekom rehabilitacije u Hrvatskoj i Bugarskoj s pomoću modificirane Rankinove
ljestvice (mRS) kao kliničke mjere opće nesposobnosti. Broj rehabilitacijskih dana u
Bugarskoj je, sukladno nacionalnim pravilnicima, manji nego u Hrvatskoj. Stoga je
namjera studije bila ocijeniti utjecaj duljine rehabilitacije na napredak pacijenata.
Korišteni su podaci 50 pacijenata iz svake od zemalja, koji su bili usklađeni prema
spolu dobi u vrijeme udara, proteka vremena od udara do rehabilitacije, tipa udara,
zahvaćene strane i težine udara, komorbiditeta i programa rehabilitacije. U obje
skupine zabilježeni su početni i završni rezultati mRS-a, promjene (napredak)
funkcijskih mogućnosti i duljina boravka na rehabilitaciji. Također su zabilježene
niže početne vrijednosti mRS-a (4,06 ± 1,02 u hrvatskoj i 3,88 ± 0,96 u bugarskoj
skupini) što je upućivalo na veliku ovisnost i potrebu temeljitog pristupa i
angažmana cijelog rehabilitacijskog tima. Zabilježene su značajne promjene mRSa
(napredaka) u obje skupine, ali je napredak bio statistički bolji u hrvatskoj s
promjenom od 0,96 ± 0,67 u odnosu prema bugarskoj skupini u kojoj je bio 0,42
± 0,50. Pritom je rehabilitacija pacijenata iz hrvatske skupine trajala mnogo dulje
(33 ± 15 dana) nego bugarskih (8 ± 2 dana). Promjena u jednoj razini mRS-a
može značiti funkcijski važan napredak s velikim utjecajem na pacijenta i njegovu/
njezinu okolinu. Bugarski pacijenti, iako su značajno napredovali u odnosu na
početne rezultate, nisu postizali funkcijske napretke kao hrvatski pacijenti. Stoga
možemo predložiti da rehabilitacija bugarskih pacijenata (8 ± 2 dana) traje, barem,
koliko i hrvatskih (33 ± 15 dana) kako bi se postigao isti funkcijski napredak mjeren
modificiranom Rankinovom ljestvicom.

Ključne riječi

moždani udar, ishodi, modificirana Rankinova ljestvica

Hrčak ID:

107982

URI

https://hrcak.srce.hr/107982

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.659 *