Skoči na glavni sadržaj

Uvodnik

Uvodna riječ

Ivan Peklić ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko križevačke županije, Križevci, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 761 Kb

str. 5-7

preuzimanja: 264

citiraj


Sažetak

Dana 1. ožujka 2013. u Križevcima je otvoren Zavod za znanstvenoistraživa-čki i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije. Zavod je osnovan zalaganjem društvenopolitičkih djelatnika grada Križevaca: gradonačelnika Branka Hrga, pročelnika za društvene djela-tnosti mr. sc. Mladena Tenodija, saborske zastupnice dr.sc. Marije Vukobratović i Ivana Peklića, profesora na križevačkoj gimnaziji i članova hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednika Akademije Zvonka Kusića i glavnog tajnika akademije Pavle Rudana. Nakon svečanog potpisivanja ugovora 17. siječnja 2013. godine za voditelja Zavoda u Križevcima imenovan je akademik Franjo Tomić dok je za upravitelja imenovan Ivan Peklić, prof. Djelatnost Zavoda obuhvaća sljedeća područja istraživanja.
1) znanstvena i stručna istraživanja na području biotehničkih znanosti (zna-nstveno polje: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, drvna tehnologija biote-hnologija, prehrambena tehnologija, interdisciplinarne biotehničke znanosti), kao i društvenih te humanističkih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima;
2) organiziranje znanstvenih skupova, savjetovanja, radionica i javnih predavanja značajnih za razvoj znanosti i primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u praksi;
3) organiziranje izložaba i radionica s područja biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti;
4) objavljivanje rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada u odgovarajućim edicijama, sukladno Akademijinim kriterijima na području izdava-čke djelatnosti.
Na otvaranju Zavoda govorili su predsjednik Akademije Zvonko Kusić, voditelj Zavoda akademik Franjo Tomić, župan Darko Koren, gradonačelnik Branko Hrg, a program je vodio Ottone Novosel. Transkripte ovih govora donosimo u cijelosti. Tom prigodom održan je i znanstveni skup o životu i djelu Antuna Nemčića sa sljedećim programom:
- Ante Stamać: Nemčićev Kvas bez kruha;
- Ivan Peklić: Antun Nemčić i kazališna umjetnost;
- Petar Milas: Križevački motivi u Nemčićevim Putositnicama;
12
- Ottone Novosel: Tragom Putositnica: Gdje je zapravo odsjeo Antun Nemčić u Veneciji?;
- Mario Kolar: Antun Nemčić i Gajeva Danica;
- Hrvoje Petrić: O percepciji okoliša u pisanju Antuna Nemčića;
- Enes Quin: Kipar Rudolf Valdec, autor Nemčićeva kipa;
- Ozren Blagec: Otkrivanje spomenika Antunu Nemčiću.
Sa ovog skupa u ovom broju naših radova donosimo pet referata: Ottone Novosel: Tragom Putositnica: Gdje je zapravo odsjeo Antun Nemčić u Veneciji?; Mario Kolar: Antun Nemčić i Gajeva Danica; Enes Quin: Javni spomenici kipara Rudolfa Valdeca; Ozren Blagec: Otkrivanje spomenika Antunu Nemčiću i Ivan Peklić: Antun Nemčić i kazalište.
Također je održan okrugli stol Aktualna pitanja hrvatske poljoprivrede u pristupu Europskoj uniji koji je održan 26. ožujka 2013. godine. Sa svojim izlaganjima sudjelovali su sljedeći predavači:
- Franjo Tomić: Stanje i mjere unapređenja hrvatske poljoprivrede u svjetlu pristupa u EU;
- Ferdo Bašić: Regionalizacija hrvatske poljoprivrede u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU;
- Ružica Gelo: Proces pristupanja Hrvatske i strukturni fondovi u EU;
- Žaklina Jurišić: Hrvatska poljoprivreda u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU – sadašnjost i sutrašnjica.
Javno predavanje Brtvena rješenja u hidrauličkoj opremi poljoprivrednih strojeva 26. travnja 2013. održao je Branko Katana povodom obilježavanja Dana grada Križevaca.
- Dana 4. lipnja 2013. godine akademik Vladimir Paar održao je predavanje: Stogodišnjica Bohrove teorije – što znači u 21. stoljeću?;
- 12. rujna 2013. godine: Agrikulturni-kemijski zavod u Križevcima – 110 godina osnutka.
Suorganizator: Visoko gospodarsko učilište Križevci;
- 23. listopad 2013. godine: Predavanje o Andriji Mohorovičiću povodom 100. godišnjice rođenja. Predavanje je održano u suradnji s Zavodom HAZU-a u Varaždinu, a o Mohorovičićevu djelovanju u Akademiji.
- krajem studenoga 2013. godine: Znanstveni skup: Narodni pokret u Hrvatskoj 1903. s posebnim naglaskom na Podravinu, Prigorje i Hrvatsko zagorje.
Suorganizator: Povijesno društvo Križevci;
Zavod je također predvidio izdavačku djelatnost. Pokrenuo je periodičku publikacije pod naslovom Civitas Crisiensis – Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Križevcima čiji se prvi broji se nalazi pred Vama. Potom planiramo objavljivanje monografije Etička misao Marka Marulića kojoj je autor Davor Balić.

Obrazloženje za takav poduhvat pronalazimo u tome što se, a zahvaljujući rezu-ltatima istraživanjā koja su u proteklih stotinjak godina proveli teoretičari književnosti i teolozi, splitskog renesansnog mislioca Marka Marulića (1450-1524) najčešće određuje sintagmom »otac hrvatske književnosti« ili, pak, tvrdnjom da je riječ o piscu koji, oslanjajući se Bibliju i spise crkvenih pisaca, u svojem nauku zagovara kreacionističku sliku svijeta i religioznu viziju čovjeka. Nažalost, Marulićev opus do danas nije proučavan ni vrednovan s filozofskog stajališta. Međutim, Marulić se u svojim spisima redovito očitovao o temama koje pripadaju području filozofije, zbog čega je uvelike doprinio hrvatskoj filozofskoj baštini. Objavljivanje monografije Etička misao Marka Marulića omogućit će sagledavanje Marulićevih stajališta o filozofiji, posebice njegovu nauku o moralu, a onda i o njegovim promišljanjima koja se odnose na vrlinu, porok, istinu, laž, blaženstvo, mudrost, umjerenost, pravednost, blaženstvo te na druge etičke pojmove.
Tijekom 2014. godine, a povodom 100. godišnjice smrti Franje Markovića, dugogodišnjeg tajnika Akademije i kratko vrijeme njezina predsjednika, održao bi se međunarodni znanstveni skup i objavila monografija Franjo Marković: život i djelo.
Kao višegodišnji projekt izdvajamo Monografiju grada Križevaca.
Naravno, pozivamo na suradnju sve institucije i pojedince koji bi svojim radom mogli doprinijeti radu našega Zavoda.

Ključne riječi

Hrčak ID:

121298

URI

https://hrcak.srce.hr/121298

Datum izdavanja:

15.5.2014.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 949 *