Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Odrednice zadovoljstva životom kod adolescenata

Đenita Tuce ; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Indira Fako ; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina


Puni tekst: hrvatski pdf 306 Kb

str. 407-433

preuzimanja: 2.208

citiraj


Sažetak

Cilj je rada ispitati ukupan i zasebne doprinose osobina ličnosti adolescenata (velikih pet osobina ličnosti) i varijabli obiteljskog konteksta (percepcija roditeljskog ponašanja majki i očeva te percepcija obiteljske prilagodljivosti i kohezivnosti) u objašnjenju zadovoljstva životom kod adolescenata. Istraživanje je provedeno na uzorku od 425 sudionika (200 djevojaka i 225 mladića). Prosječna dob sudionika je M=18 (SD=0.72). Podaci su prikupljeni metodom grupnog rada, a primijenjeni su sljedeći instrumenti: Upitnik za mjerenje roditeljskog ponašanja, Skala obiteljske prilagodljivosti i kohezivnosti, Skala samoprocjene za mjerenje velikih pet faktora ličnosti i Skala općeg zadovoljstva životom. Rezultati istraživanja, primjenom hijerarhijskih regresijskih analiza, pokazuju da se opisanim setom prediktorskih varijabli može objasniti 53% ukupne varijance zadovoljstva životom kod djevojaka te 49% ukupne varijance zadovoljstva životom kod mladića. Pri tome je utvrđeno da i varijable obiteljskog konteksta i osobine ličnosti adolescenata značajno pridonose objašnjenju varijance zadovoljstva životom u objema skupinama adolescenata. Analize provedene posebno za poduzorak djevojaka i poduzorak mladića omogućile su bolji uvid u dobivene rezultate i pokazale da se obrasci ovih odnosa donekle razlikuju kod djevojaka i mladića, odnosno da prediktori zadovoljstva životom nisu isti za jedne i za druge. Rezultati ovog istraživanja jasno upućuju na značaj osobina ličnosti adolescenata, ali i percepcije pozitivnih interakcija sa roditeljima, kao važnih protektivnih faktora koji djeluju na ukupan osjećaj zadovoljstva životom kod adolescenata obaju spolova.

Ključne riječi

zadovoljstvo životom; percepcija roditeljskog ponašanja; obiteljska prilagodljivost i kohezivnost; osobine ličnosti

Hrčak ID:

130661

URI

https://hrcak.srce.hr/130661

Datum izdavanja:

13.12.2014.

Posjeta: 3.909 *