Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Odnos pridjevske i upitničke mjere dimenzija petofaktorskog modela ličnosti

Asmir Gračanin
Igor Kardum
Nada Krapić


Puni tekst: hrvatski pdf 112 Kb

str. 33-46

preuzimanja: 1.105

citiraj


Sažetak

Na uzorku od 322 ispitanika ispitan je odnos pridjevske i upitničke mjere dimenzija petofaktorskog modela ličnosti. Pridjevska je mjera nastala izborom pridjevskih deskriptora dimenzija petofaktorskog modela u hrvatskom jeziku (Kardum i Smojver, 1993), dok je upitnička mjera nastala kompilacijom reprezentativnih rečeničnih deskriptora dimenzija petofaktorskog modela iz različitih upitnika (Ostendorf i Angleitner, 1992). Rezultati konfirmatorne faktorske analize pokazali su nešto lošiju prikladnost petofaktorske strukture upitničke u usporedbi s pridjevskom mjerom.
Usporedba ovih dviju mjera izvedena je ispitivanjem njihove međusobne povezanosti, zatim prediktivne vrijednosti jedne mjere za predviđanje rezultata u drugoj, te zajedničkim konfirmatornim faktorskim analizama u kojima su testirane tri hipoteze o njihovoj strukturi: o jednom generalnom faktoru, o dva faktora metode i hipoteza o petofaktorskoj strukturi. Općenito, rezultati ovih analiza pokazuju zadovoljavajuću konvergenciju četiriju faktora, dok se pridjevski V. Faktor u većoj mjeri preklapa s upitničkom Ekstraverzijom nego s upitničkom Otvorenošću. Nadalje, Ekstraverzija je šire definirana u upitničkoj nego u pridjevskoj mjeri, što smanjuje njezinu diskriminativnu valjanost.

Ključne riječi

petofaktorski model linosti; upitnika mjera; pridjevska mjera

Hrčak ID:

12649

URI

https://hrcak.srce.hr/12649

Datum izdavanja:

20.12.2004.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.778 *