Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Jednostavni glagolski oblici u Hrvojevu misalu

Josip Galić orcid id orcid.org/0000-0002-4416-9241 ; Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru HR-23000 Zadar Obala Kralja Petra Krešimira IV 2


Puni tekst: engleski pdf 551 Kb

verzije

str. 79-151

preuzimanja: 820

citiraj


Sažetak

U radu se analiziraju jednostavni glagolski oblici u Hrvojevu misalu. Zatečeno se stanje uspoređuje sa stanjem u misalima koji su dio kritičkoga aparata kojim je opremljeno dvotomno izdanje Hrvojeva misala iz 1973. g., tj. s tekstovima vatikanskoga Illirico 4, Novakova i Ročkoga misala, kao i s rezultatima istraživanja drugih hrvatskih srednjovjekovnih liturgijskih i neliturgijskih tekstova, odnosno sa stanjem zatečenim u kanonskim starocrkvenoslavenskim tekstovima. Analiza se provodi uglavnom na morfološkoj razini, a u onolikoj mjeri koliko posvjedočeni jednostavni glagolski oblici dopuštaju, analiziraju se i fonološke i leksičke osobitosti jezika Hrvojeva misala. Analizom je utvrđeno da se na morfološkoj razini starocrkvenoslavenski obrasci uglavnom dobro čuvaju, dok na leksičkoj i posebno fonološkoj razini mlađi elementi pokazuju stanovitu frekventnost i konzistentnost. U prezentskoj paradigmi starohrvatski je nastavak -mь kod tematskih glagola u prvome licu jednine zabilježen samo tri puta, a nastavak -šь u drugome licu tek devet puta. Nešto su češći primjeri otpadanja završnoga -tь u trećem licu jednine i množine. Nastavak -mo u prvome licu množine vrlo je rijedak, a osim u prezentu, potvrđen je i u imperfektu, aoristu i imperativu. Asigmatski je aorist dobro posvjedočen. U imperativu je uočljiva tendencija širenja formanta -i- i na glagole e-konjugacije u množini i dvojini. U tvorbi participa čuvaju se stari obrasci. Rijetki su primjeri analoškoga širenja formanta -uĉna nominativ jednine muškoga roda kod aktivnoga participa prezenta. Najvažnija je novost razmjerno dobra posvjedočenost nastavka -oga/-ega u genitivu jednine muškoga i srednjega roda aktivnoga participa prezenta i pasivnoga participa preterita.

Ključne riječi

hrvatski crkvenoslavenski jezik; Hrvojev misal; jednostavni glagolski oblici

Hrčak ID:

136050

URI

https://hrcak.srce.hr/136050

Datum izdavanja:

17.12.2014.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.226 *