Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Volumen zemljanih radova pri izgradnji šumskih cesta na strmim terenima

Dževada Sokolović orcid id orcid.org/0000-0001-8265-6326 ; Katedra za iskorišćavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Zagrebačka br. 20 71000 Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA
Muhamed Bajrić orcid id orcid.org/0000-0003-0932-0337 ; Katedra za iskorišćavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Zagrebačka br. 20 71000 Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA


Puni tekst: hrvatski pdf 1.961 Kb

str. 33-42

preuzimanja: 1.197

citiraj


Sažetak

Osnovni su oblici tipskih ili normalnih poprečnih presjeka primarne šumske prometne infrastrukture nasip, usjek i zasjek. Gradnja šumske ceste s normalnim poprečnim presjekom u obliku zasjeka ekonomski je i ekološki najprihvatljivija zbog minimalnoga opsega zemljanih radova odnosno bočnoga nadomještanja zemljanih masa. Međutim, na strmim je terenima onemogućeno izvođenje normalnoga poprečnoga presjeka tipa zasjek zbog vrlo zahtjevne, a na nekim terenima i nemoguće stabilizacije dijela šumske ceste koja se nalazi u strani nasipa. Zbog toga se na takvim dijelovima terena os šumske ceste sve više približava samoniklomu terenu, a normalni poprečni presjeci poprimaju oblik zasjeka u punom presjeku ili usjeka. Normalne poprečne presjeke tipa zasjek u punom presjeku i usjeka karakterizira negativna radna kota u središnjoj osi šumske ceste, tj. prisutan je iskop zemlje. S povećanjem vrijednosti radne kote u iskopu se povećava količina iskopanoga materijala koji se uzdužnim transportom odvozi do dijela ceste u nasipu ili se odlaže (deponira) u za to unaprijed predviđena mjesta, tzv. deponije. Kako su troškovi izgradnje šumske ceste proporcionalni količini zemljanih radova, cilj je svakoga projektanta te količine svesti na minimum. Točnu je količinu zemljanih radova moguće utvrditi tek nakon obavljenoga prikupljanja terenskih podataka te izrade generalnoga projekta šumske ceste. Idejni projekt šumske ceste sadrži tehničku i ekonomsku studiju gdje se na osnovi idejne trase šumske ceste i poprečnoga nagiba terena iz postojećih tablica i grafikona očitava količina zemljanih radova. Navedene su tablice i grafikon izrađeni na temelju matematičkih zakona uz pretpostavku da je poprečni nagib terena jednolik, a iz razloga što na terenu u većini slučajeva to nije slučaj pa ovako dobiveni podaci nisu u potpunosti točni.
Cilj je ovoga rada bio na temelju empirijskih podataka, s crtanih poprečnih presjeka, ustanoviti postoji li veza između poprečnoga nagiba terena, radne kote i površine iskopa. Analiza je rađena za dvije različite kategorije materijala (Anon 2001):
Þ tereni s materijalom kategorije C nagiba kosine usjeka 1:1
Þ tereni s materijalom kategorije A nagiba kosine usjeka 4:1.
Provedenim statističkim analizama dobivene su jednadžbe višestrukih regresijskih analiza kojima je prikazana međusobna ovisnost analiziranih veličina, dok visoki koeficijenti korelacije upućuju na vrlo visoku međusobnu ovisnost analiziranih veličina.
Pri regresijskoj analizi međusobne ovisnosti poprečnoga nagiba terena i radne kote te površine iskopa korištene su metode neto regresije. Rezultati regresijske analize pokazuju rast površine iskopa s povećanjem poprečnoga nagiba terena. Nema statistički značajne razlike u površinama iskopa pri stalnoj radnoj koti kod nižih poprečnih nagiba terena, dok su na većim poprečnim nagibima terena razlike u površini iskopa vrlo izražene. Na poprečnom nagibu terena od 73,7 % izmjerena površina iskopa za materijal kategorije A iznosi 8,89 m2, dok za materijal kategorije C pri navedenom poprečnom nagibu terena površina iskopa iznosi 20,62 m2.
Dobiveni rezultati neto regresije između površine iskopa i radne kote za materijal kategorije C pokazuju da se povećanjem visine radne kote povećava i površina iskopa od vrijednosti 6,87 m2 do 37,65 m2 pri prosječnom poprečnom nagibu terena 54,1 %.
Rezultati višestruke neto regresije između površine iskopa i radne kote za materijal kategorije A uz prosječan poprečni nagib terena od 54,10 % pokazuju povećanje površine iskopa od 4,59 m2, koliko iznosi za radnu kotu 0,00 m, do 12,88 m2, koliko iznosi pri radnoj koti 2,35 m.

Ključne riječi

šumska cesta; radna kota; poprečni nagib terena; kategorija materijala

Hrčak ID:

154279

URI

https://hrcak.srce.hr/154279

Datum izdavanja:

1.3.2016.

Posjeta: 1.788 *