Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Tilt-table test kod bolesnika s grčevitom sinkopom

Marko Mornar Jelavić ; Zagreb-East Health Center, Department for Internal Medicine and dialysis, Zagreb, Croatia
Hrvoje Hećimović ; Sestre milosrdnice University Hospital Center, Department of Neurology, Zagreb
Vesna Erceg ; Sestre milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Department of Cardiology
Željko Plazonić ; University Hospiatal Center Rijeka, Cardiac Catheterisation Laboratory, Department of Cardiology, Rijeka, Croatia
Hrvoje Pintarić ; Sestre milosrdnice University Hospital Center, Cardiac Catheterisation Laboratory, Department of Cardiology, Zagreb
Jadranko Turčinov ; General Hospital Zadar, Department of internal diseases


Puni tekst: hrvatski pdf 472 Kb

str. 7-8

preuzimanja: 278

citiraj


Sažetak

Cilj: Istražiti ulogu tilt-up testa (HUTT) u evaluaciji bolesnika s konvulzivnom sinkopom, a posebice u bolesnika rezistentnih na antikonvulzivnu terapiju.
Bolesnici i metode: Ova retrospektivna studija (veljača 2012. – rujan 2014.) provedena je na 30 uzastopnih bolesnika u Zavodu za kardiologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Bolesnici su grupirani kako slijedi: Grupa A (konvulzivna sinkopa rezistentna na antiepileptike, n = 12) i Grupa B (konvulzivna sinkopa bez terapije, n = 18). Grupe su analizirane prema njihovim demografskim podacima (dob, spol), specijalistima koji su uputili na pretragu (kardiolozi, neurolozi, ostali), te rezultatima (pozitivan/negativan) i specifičnim odgovorima (kardio-inhibicija, vazodepresija, ili mješoviti) HUTT-a.
Rezultati: Grupe A i B upućivane su na HUTT isključivo od strane neurologa (p < 0,05). Test je bio pozitivan u 5 (16,7%) bolesnika. U grupi A, tri bolesnika (60%) je imalo kardioinhibitorni odgovor, dok je u grupi B dva bolesnika imalo miješani (20%) i vazodepresorni (20%) odgovor.
Sva tri bolesnika (2 muškarca i 1 žena, prosječne dobi 28,5 godina) s kardioinhibitornim odgovorom u Grupi A imala su normalan nalaz elektroencefalografije i uzimali su antiepileptike. Tijekom izvođenja testa zabilježili smo bradikardiju (30 ± 5 otkucaja/min) i prolongiranu asistoliju (13,7 ± 11 sekundi), uz pojavu tipičnih konvulzija. Dobili su trajni elektrostimulator (atrijska/ventrikularna stimulacija, kontrola frekvencije) i postepeno im je ukinuta antikonvulzivna terapija. Tijekom 24 mjeseca praćenja bili su bez recidiva sinkope.
Zaključak: HUTT ima važnu ulogu u evaluaciji bolesnika s konvulzivnom sinkopom rezistentnom na antiepileptike. Indikacija za ugradnju elektrostimulatora pokazala se učinkovitom u sprječavanju recidiva sinkopa kod navedenih bolesnika.

Ključne riječi

Kardioinhibitorna sinkopa, napadaji, tit-up test, trajni elektrostimulator, epilepsija

Hrčak ID:

159829

URI

https://hrcak.srce.hr/159829

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.888 *