Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

SOCIOEKONOMSKI PROCESI U OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA DALMACIJE

Stipe RADINOVIĆ
Vjekoslav PAR
Josip GUGIĆ


Puni tekst: hrvatski pdf 136 Kb

str. 825-842

preuzimanja: 481

citiraj


Sažetak

U radu se razmatraju socioekonomski procesi u obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima Dalmacije. Utvr|eno je
smanjenje broja poljoprivrednih gospodarstava i
poljoprivrednoga stanovni{tva, a u zadnjih deset godina i
smanjenje ukupnoga broja stanovnika. U drugom dijelu
rada upozorava se na procese koji su se dogodili u
obiteljskim gospodarstvima, a temelje se na rezultatima
preglednog istra`ivanja od 1971. do 1992. godine, pri
~emu je rije~ o: aktivnosti ~lanova doma}instva, zemlji{nim
kapacitetima i posjedovnoj strukturi, strukturi upotrebe
povr{ina, opremljenosti gospodarstva, sto~nom fondu, tr`i{tu
prodaje i zna~enju prihoda ostvarenog na gospodarstvu.
Zemlji{ni posjed sve je manji, a neobra|ene povr{ine sve su
ve}e. Napu{taju se vode}e kulture, a prevladava proizvodnja
koju usmjeruju potrebe doma}instva. Manji broj
gospodarstava odlu~io se za ve}u specijaliziranu proizvodnju
namijenjenu tr`i{tu. Mehaniziranost gospodarstava sve je
ve}a, posebno traktorima manje snage. Prihod od
poljoprivrede va`an je ve}ini doma}instava, iako su radni
resursi usmjereni na rad izvan gospodarstva. Zavr{ni dio
rada otvara temu "razvojna ograni~enja i mogu}nosti";
stru~no znanje i pravilna usmjerenost mogu pridonijeti
razvoju poljoprivrede u Dalmaciji.

Ključne riječi

Hrčak ID:

16239

URI

https://hrcak.srce.hr/16239

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 1.092 *