Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.31298/sl.140.9-10.2

Utjecaj uroda sjemena obične bukve (Fagus sylvatica L.) na populacije sitnih glodavaca i pojavnosti hantavirusa u šumama Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ i Parka prirode „Medvednica“

Linda Bjedov ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagreb
Petra Svoboda ; Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Ante Tadin ; Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Josipa Habuš ; Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
Zrinka Štritof ; Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
Nikolina Labaš
Marko Vucelja ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagreb
Alemka Markotić ; Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Nenad Turk ; Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
Josip Margaletić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagreb


Puni tekst: hrvatski pdf 437 Kb

str. 455-463

preuzimanja: 682

citiraj


Sažetak

Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj ima najveći areal, najzastupljenija je vrsta na obraslom šumskom zemljištu i pojavljuje se u velikom broju šumskih zajednica. Urod bukvice bilježi se kao bitan faktor porasta populacije sitnih glodavaca, koji su poznati prijenosnici niza zaraznih bolesti opasnih za čovjeka. Cilj ovog istraživanja je praćenje populacija sitnih glodavaca i hantavirusa u bukovim šumama. U okviru rada obavljen je izlov u periodu od 2011. do 2014. godine na ukupno 7 lovnih ploha raspoređenih na dva lokaliteta (NP Plitvička jezera i PP Medvednica). Ulovljene jedinke obrađene su na prisutnost hantavirusa. Na lovnim plohama u NP Plitvička jezera mjeren je i urod bukvice. Rezultati ovoga rada pokazali su da u bukovim šumama dominiraju žutogrli šumski miš i šumska voluharica te zajedno čine 99 % ulova. Brojnost sitnih glodavaca karakterizirale su povišene vrijednosti u 2012. godini i visoka brojnost („mišja godina“) u 2014. godini, dok je 2011. i 2013. godinu karakterizirala niska brojnost. Kod obrađenih glodavaca potvrđena je prevalencija 3 vrste hantavirusa. Puumala virus bio je zastupljen u 50 % ulova šumske voluharice, Dobrava (DOBV) u 5 % ulova žutogrlog šumskog miša i hantavirus Seewis (SWSV) u jednoj od dvije ulovljene jedinke šumske rovke. Urod bukvice na lovnim plohama NP Plitvička jezera zabilježen je povišen u 2011. godini i obilan u 2013. godini. Iz podataka utvrđujemo pozitivnu vezu između količine jesenskog uroda bukvice te porasta populacija sitnih glodavaca, porasta prevalencije hantavirusa i epidemije mišje groznice u godinama nakon obilnog uroda.

Ključne riječi

sitni glodavci, obična bukva, urod bukvice, hantavirusi

Hrčak ID:

168134

URI

https://hrcak.srce.hr/168134

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.330 *