Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.1515/aiht-2016-67-2795

Zaštitno djelovanje kvercetina i vitamina C protiv nikotinom izazvane toksičnosti u krvi Wistar štakora

Milica G. Paunović ; Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
Branka I. Ognjanović ; Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
Miloš M. Matić ; Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
Andraš Š. Štajn ; Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
Zorica S. Saičić ; Department of Physiology, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, University of Belgrade, Belgrade, Serbia


Puni tekst: engleski pdf 584 Kb

str. 304-309

preuzimanja: 939

citiraj


Sažetak

Nikotin je potencijalni induktor oksidacijskoga stresa, preko kojega može oštetiti brojne biološke molekule. Cilj našega istraživanja bio je ispitati prooksidacijsko djelovanje nikotina i zaštitno (aditivno ili sinergističko) djelovanje kvercetina i vitamina C u krvi eksperimentalnih životinja te utvrditi može li kombinacija tih antioksidansa biti korisna u kliničke svrhe. Wistar albino štakori primali su intraperitonealno injekciju nikotina (0,75 mg kg-1 po danu) ili fiziološke otopine (kontrolna skupina) ili nikotina s kvercetinom (40 mg kg-1 po danu) i vitaminom C (100 mg kg-1 po danu) tri uzastopna dana. Četvrtoga dana odredili smo lipidni profil u krvi, jetrene enzime, parametre oksidacijskoga stresa i antioksidacijskoga sustava. U usporedbi s netretiranom kontrolnom skupinom, nikotin je značajno povećao ukupni kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceride, jetrene enzime (alanin transaminaze, aspartat transaminaze i laktat dehidrogenaze) i parametre oksidacijskoga stresa (superoksid anion, vodikov peroksid i lipidne perokside), a smanjio HDL-kolesterol, glutation i aktivnosti superoksid dismutaze/katalaze. Kvercetin i vitamin C značajno su utjecali na te vrijednosti u odnosu na skupinu samo s nikotinom. Naši rezultati potvrdili su značajno prooksidacijsko djelovanje nikotina koje može poremetiti redoks ravnotežu i pokazuje da kombinacija kvercetina i vitamina C podržava antioksidacijske obrambene mehanizme s jakim hematoprotekcijskim aktivnostima protiv nikotinom izazvane toksičnosti. Možemo zaključiti da prehrana bogata kvercetinom i vitaminom C može koristiti kao prevencija nikotinom inducirane toksičnosti te da kombinacija tih dvaju antioksidansa može biti korisna u kliničkom oporavku ljudi izloženih nikotinu.

Ključne riječi

antioksidacijska obrana; duhan; eritrociti; lipidni profil; oksidacijska oštećenja; reaktivne vrste kisika

Hrčak ID:

170512

URI

https://hrcak.srce.hr/170512

Datum izdavanja:

14.12.2016.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.668 *