Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.31297/hkju.16.4.7

Višerazinsko upravljanje kao ustavno načelo u pravnom sustavu Europske unije

Carlo Panara ; predavač Europskog i komparativnog javnog prava Sveučilišta John Moores u Liverpoolu, Ujedinjeno Kraljevstvo


Puni tekst: engleski pdf 192 Kb

str. 705-741

preuzimanja: 998

citiraj


Sažetak

Rad se bavi temom višerazinskog upravljanja u Europskoj uniji s pravnog aspekta. Prijašnja istraživanja bavila su se višerazinskim upravljanjem kao pravnim načelom navodeći na zaključak da je riječ o proceduralnom načelu ili načelu koordinacije poteza koje povlače sudionici vladinog i nevladinog sektora na različitim razinama unutar EU-a. Ipak, primarno zakonodavstvo EU-a i ustavna zakonodavstva država članica tek trebaju uvjerljivo prepoznati pravne temelje višerazinskog upravljanja. Ono kao pravno načelo u kontekstu EU-a
zahtijeva uvjerljivije dokaze, njegov normativni sadržaj valja preciznije definirati, a i jasno odrediti konkretne pravne posljedice, posebice njegovu primjenu u sudstvu EU-a i nacionalnim sudstvima država članica. Ovaj se rad bavi tim pitanjima s pravnog gledišta te zastupa stav da višerazinsko upravljanje predviđa participativna rješenja za ustavne probleme vezane uz položaj lokalnih i regionalnih vlasti u EU. Ono je normativno povezano s načelom lokalne i
regionalne autonomije i načelom supsidijarnosti te se u višerazinskom kontekstu EU-a operacionalizira predviđanjem sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti u procesima odlučivanja na razini EU-a, kao i u primjeni zakona i politika EU-a. Rad izdvaja četiri funkcije višerazinskog upravljanja kao ustavnoga načela u pravnom sustavu EU-a. To su: (1) epistemološka funkcija koja se bavi prirodom EU-a, (2) funkcija de iure condendo, (3) funkcija oblikovanja postupanja,
i (4) funkcija oblikovanja tumačenja. Kao pravno načelo ono će tako-
đer usmjeravati sudove, posebice Europski sud pravde pri tumačenju i primjeni zakona koji se odnose na provođenje načela supsidijarnosti i prava na sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti, kao i na locus standi lokalnih i regionalnih vlasti u izravnom sukobu sa zakonima EU-a u postupcima koji se vode pred sudovima EU-a.

Ključne riječi

višerazinsko upravljanje, lokalna samouprava, regionalna samouprava,, pravni sustav EU-a

Hrčak ID:

173621

URI

https://hrcak.srce.hr/173621

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.747 *