Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Fotogrametrijska procjena srednjih sastojinskih visina odvojeno po vrstama drveća u mješovitim sastojinama središnje Hrvatske

Ante Seletković ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za izmjeru i uređivanje šuma Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Marija Perić ; Lanište 12B 10 020 Zagreb HRVATSKA
Ivan Balenović ; Hrvatski šumarski institut Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku Trnjanska cesta 35 10000 Zagreb HRVATSKA


Puni tekst: hrvatski pdf 2.590 Kb

str. 15-23

preuzimanja: 531

citiraj


Sažetak

U radu je ispitana točnost fotogrametrijske procjene srednje sastojinske visine odvojeno po glavnim vrstama drveća (hrast kitnjak, obična bukva, obični grab) na brežuljkastom području šumoposjedničkih šuma središnje Hrvatske. U istraživanju su korištene digitalne stereoaerosnimke prostorne rezolucije GSD 30 cm te digitalni vektorski podaci za izradu digitalnoga modela reljefa (DMR-a). Stereofotogrametrijska izmjera visine stabala provedena je na fotogrametrijskim plohama postavljenim na aerosnimkama na temelju GPS-om snimljenih prostornih koordinata (x, y) središta terenskih. Fotogrametrijska visina svakoga stabla na plohi izračunata je kao razlika nadmorske visine vrha stabla određena na aerosnimkama i podnožja stabla dobivena iz DMR-a. Točnost fotogrametrijski procijenjene visine pojedinih vrsta drveća ispitana je usporedbom s referentnom terenski procijenjenom visinom. Radi toga je za svaki odsjek izračunata fotogrametrijski i terenski srednja sastojinska visina odvojeno po vrstama drveća. Srednja sastojinska visina izračunata je kao aritmetička sredina svih izmjerenih visina unutar odsjeka.
Za sve tri promatrane vrste drveća (hrast kitnjak, obična bukva, obični grab) dobivena su vrlo slična odstupanja fotogrametrijski procijenjene srednje sastojinske visine u odnosu na referentne terenske vrijednosti. Ipak, najtočniji rezultati dobiveni su za obični grab (MD = –1,97 %, RMSE% = 8,29 %), a nešto slabiji za običnu bukvu (MD = 2,16 %, RMSE% = 10,16 %) i hrast kitnjak (MD = 3,06 %, RMSE% = 10,27 %). Rezultati su istraživanja potvrdili veliku mogućnost primjene digitalnih aerosnimaka visoke prostorne rezolucije u inventuri šuma, odnosno pri procjeni srednje sastojinske visine.

Ključne riječi

stereofotogrametrija; digitalne aerosnimke; visina stabla; mješovite šumske sastojine; izmjera šuma

Hrčak ID:

173801

URI

https://hrcak.srce.hr/173801

Datum izdavanja:

1.12.2016.

Posjeta: 1.086 *