Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

O usponu novoakutiranih *e i *o

Frederik Kortlandt ; Department of comparative linguistics, Leiden University


Puni tekst: engleski pdf 286 Kb

verzije

str. 471-482

preuzimanja: 390

citiraj


Sažetak

Pita se, je li odraz *iè, *uò koji je nastao Stangovim zakonom različit od odraza , koji je nastao ranim povlačenjem naglaska s krajnjega poluglasa, kao u slovenskome nę́sǝl < *neslъ̀, gen.mn. gọ́r < *gorъ̀, i od , koji nisu postali naglašeni kao posljedica povlačenja naglaska, kao u bòb < *bòbъ, dnò < *dъnò < *dъ̀no (Diboov zakon).
Jasno je da su i *uò ostali razlikovni u slovenskome jeziku. U kajkavskome narječju, odrazi *iè, *uò nastali Stangovim zakonom su se izjednačili s odrazima , nastalim ranim povlačenjem naglaska s krajnjega poluglasa, a ne s , koji nisu postali naglašeni kao posljedica povlačenja naglaska. Nalazimo razliku između , i *iè, *uò u početnim i središnjim slogovima. U štokavskome narječju, *iè i *uò izgubili su dvoglasni dio i rano su izjednačeni s i .
U slovačkome jeziku, razlika između i *uò se odražava kao razlika između o i ô, dok je razlika između *iè i sačuvana kao razlika između e i ie. Dugi samoglasnik koji nalazimo u češkome kůň i slovačkome kôň nije nastao fonetski nego je uveden iz padežnih oblika u kojima se naglasak povukao na korijen u skladu sa Stangovim zakonom. Slovačko ô također je fonetski odraz dugosilaznoga u položaju iza labijalnoga suglasnika, gdje se očito skratilo u *uò. Kasno praslavensko kraćenje dugosilaznih samoglasnika dalo je *uò < u češkome, što se poslije razvilo u ů.
Posvojne zamjenice *mojь, *tvojь, *svojь i imperativi *(ne) bojь sę i *stojь imaju odraz . Budući da se litavske posvojne zamnjenice màno, tàvo, sàvo ne sklanjaju u posvojnim konstrukcijama, smatram da se indoeuropski posvojni oblici izvorno nisu sklanjali i da ih je slavenski zamijenio s oblicima *mo‑iH, *tuo‑iH, *suo‑iH, s naglašenim *‑iH, kao u latinskome meī, tuī, suī. Kasnije, ovi oblici postali su tematizirani i dobili su sklonidbu zamjenice *jь. Za imperative *stojь i *bojь sę možemo rekonstruirati *stojì i *bojì s naglašenim dočetnim slogom, nakon čega je došlo do ispadanja međusamoglasničkoga *j i resilabifikacije.

Ključne riječi

novi akut; Stangov zakon; povlačenje naglaska; posvojne zamjenice

Hrčak ID:

177716

URI

https://hrcak.srce.hr/177716

Datum izdavanja:

23.12.2016.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.062 *