Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Usporedba lidarskih i terenskih podataka pri izmjeri visine stabala u urbanim područjima

Ante Seletković ; Zavod za izmjeru i uređivanje šuma Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Martina Kičić ; Grička 8, Sesvete 10360 Zagreb HRVATSKA
Alen Berta ; Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju Trg senjskih uskoka 1–2 10020 Zagreb HRVATSKA
Renata Pernar ; Zavod za izmjeru i uređivanje šuma Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Mario Ančić ; Zavod za izmjeru i uređivanje šuma Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Jelena Kolić ; Zavod za izmjeru i uređivanje šuma Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Ivan Balenović ; Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku Hrvatski šumarski institut Trnjanska cesta 35 10 000 Zagreb HRVATSKA


Puni tekst: hrvatski pdf 1.348 Kb

str. 43-56

preuzimanja: 553

citiraj


Sažetak

U radu je na temelju podataka dobivenih laserskim skeniranjem iz zraka prikazana obrada 3D oblaka točaka te različiti načini i mogućnosti uporabe podataka pri praćenju i izmjeri vegetacije urbanih područja. U istraživanju su korišteni lidarski (engl. LiDAR = Light Detection and Ranging) podaci dobiveni u Zagrebu, točnije na Lenucijevoj potkovi, na Trgu Nikole Šubića Zrinskoga. Na istraživanom području za svako je locirano stablo određena vrsta i mjerena njegova visina (m) ultrazvučnim visinomjerom Vertex III. Terenskom izmjerom obuhvaćeno je 146 stabala (od toga 140 hibridnih platana (Platanus × hispanica) i 6 stabala javora mliječa (Acer platanoides L.). Prosječna izmjerena visina uređajem Vertex III iznosila je 24,0 m s rasponom od 5,60 m za najniže stablo do 36,0 m za najviše izmjereno stablo. Srednji prsni promjer iznosio je 74 cm s rasponom od 8 cm do 160 cm. Laserskim skeniranjem iz zraka i obradom prikupljenih podataka dobiven je georeferencirani 3D oblak točaka razvrstan u četiri razreda kao proizvod obrade sirovih podataka u softveru LAStools te prikazan u softveru QTM za vizualizaciju oblaka točaka. Prilikom očitavanja visine iz oblaka točaka izdvojena su 134 stabla. Srednja izmjerena visina stabala temeljem oblaka točaka iznosi 23,07 m, najniže izmjereno stablo visine je 5,31 m, a najviše 33,34 m. Statističkom obradom i usporedbom podataka dobiveni su koeficijent korelacije rs = 0,91 i koeficijent determinacije R2 = 0,83, dok je p = 0,000 (p < 0,05), što upućuje na statističku značajnost dobivene korelacije, a što potvrđuje validnost te upotrebljivost lidarskih podataka pri izmjeri i praćenju urbane vegetacije.

Ključne riječi

LiDAR; 3D oblak točaka; visina stabala; urbane šume; parkovni nasadi

Hrčak ID:

192254

URI

https://hrcak.srce.hr/192254

Datum izdavanja:

1.12.2017.

Posjeta: 1.139 *